7.6.2 Vývoj perinatální úmrtnosti podle pohlaví

Počet perinatálních úmrtí (absolutní počet)
Kalendářní rok Chlapci Dívky Celkem
2000 6 2 8
2001 4 4 8
2002 8 9 17
2003 3 6 9
2004 10 6 16
2005 6 7 13
2006 12 6 18
2007 12 5 17
2008 9 3 12
2009 11 2 13
2010 7 8 15
2011 6 8 14
2012 12 8 20
2013 10 8 18
2014 12 9 21
Podíl perinatálních úmrtí (na 1 000 narozených)
Kalendářní rok Chlapci Dívky Celkem
2000 3 72 1 31 2 55
2001 2 44 2 49 2 46
2002 4 60 5 30 4 95
2003 1 73 3 67 2 67
2004 5 29 3 48 4 43
2005 3 04 3 61 3 32
2006 5 68 3 07 4 43
2007 5 63 2 40 4 03
2008 3 89 1 37 2 67
2009 4 73 0 88 2 83
2010 3,02 3,63 3,32
2011 2,63 3,76 3,17
2012 5,45 3,67 4,57
2013 4,45 3,86 4,16
2014 5,31 4,13 4,73

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)