7.6.5 Úmrtí v důsledku konzumace alkoholu (T51)

Muži
Věková skupina Okres Jihomoravský kraj
Blansko Brno-město Brno-venkov Břeclav Hodonín Vyškov Znojmo kraj
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1–4 0 0 0 0 0 0 0 0
5–9 0 0 0 0 0 0 0 0
10–14 0 0 0 0 0 0 0 0
15–19 0 0 0 0 0 0 0 0
20–24 0 0 0 0 0 0 0 0
25–29 0 0 0 0 0 0 0 0
30–34 0 0 0 0 0 0 0 0
35–39 0 0 0 1 0 1 0 2
40–44 1 1 1 0 0 0 0 3
45–49 0 0 0 1 0 1 0 2
50–54 2 1 0 0 2 0 0 5
55–59 0 0 0 0 1 0 1 2
60–64 0 0 1 0 0 0 0 1
65–69 0 0 0 0 0 0 1 1
70–74 0 0 0 0 0 0 0 0
75–79 0 0 0 0 0 0 0 0
80–84 0 0 0 0 0 0 0 0
85–89 0 0 0 0 0 0 0 0
90–94 0 0 0 0 0 0 0 0
95+ 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem 3 2 2 2 3 2 2 16
Ženy
Věková skupina Okres Jihomoravský kraj
Blansko Brno-město Brno-venkov Břeclav Hodonín Vyškov Znojmo kraj
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1–4 0 0 0 0 0 0 0 0
5–9 0 0 0 0 0 0 0 0
10–14 0 0 0 0 0 0 0 0
15–19 0 0 0 0 0 0 0 0
20–24 0 0 0 0 0 0 0 0
25–29 0 0 0 0 0 0 0 0
30–34 0 0 0 0 0 0 0 0
35–39 0 0 0 0 0 0 0 0
40–44 1 0 0 0 0 0 0 1
45–49 0 0 0 0 0 0 0 0
50–54 0 1 0 0 0 0 0 1
55–59 0 0 0 0 0 0 1 1
60–64 0 0 0 0 0 0 0 0
65–69 0 0 0 0 0 0 0 0
70–74 0 0 0 0 0 0 0 0
75–79 0 0 0 0 0 0 0 0
80–84 0 0 0 0 0 0 0 0
85–89 0 0 0 0 0 0 0 0
90–94 0 0 0 0 0 0 0 0
95+ 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem 1 1 0 0 0 0 1 3
Celkem
Věková skupina Okres Jihomoravský kraj
Blansko Brno-město Brno-venkov Břeclav Hodonín Vyškov Znojmo kraj
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1–4 0 0 0 0 0 0 0 0
5–9 0 0 0 0 0 0 0 0
10–14 0 0 0 0 0 0 0 0
15–19 0 0 0 0 0 0 0 0
20–24 0 0 0 0 0 0 0 0
25–29 0 0 0 0 0 0 0 0
30–34 0 0 0 0 0 0 0 0
35–39 0 0 0 1 0 1 0 2
40–44 2 1 1 0 0 0 0 4
45–49 0 0 0 1 0 1 0 2
50–54 2 2 0 0 2 0 0 6
55–59 0 0 0 0 1 0 2 3
60–64 0 0 1 0 0 0 0 1
65–69 0 0 0 0 0 0 1 1
70–74 0 0 0 0 0 0 0 0
75–79 0 0 0 0 0 0 0 0
80–84 0 0 0 0 0 0 0 0
85–89 0 0 0 0 0 0 0 0
90–94 0 0 0 0 0 0 0 0
95+ 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem 4 3 2 2 3 2 3 19

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)