7.6.3 Smrtelná předávkování drogami

Typ drogy Celkem Pohlaví Věková skupina
muži ženy <15 let 15–19 let 20–24 let 25–29 let 30–34 let 35–39 let 40–44 let 45–49 let 50–54 let 55–59 let 60–64 let >64 let
Opiáty/opioidy 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Konopné drogy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kokain 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stimulancia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Halucinogeny 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Drogy blíže nespecifikované 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Těkavé látky 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Celkem 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)