7.6.1 Kojenecká úmrtnost podle pohlaví a stáří ve dnech

Počet zemřelých do 1 roku podle stáří ve dnech (absolutní počet)
Pohlaví/rok 0 dní 0–2 dny 0–6 dní 7–27 dní 28–364 dní do 1 roku
Chapci
2010 1 2 2 0 1 3
2011 1 1 1 1 4 6
2012 1 1 3 2 3 8
2013 1 1 4 2 3 9
2014 2 2 3 2 3 8
Dívky
2010 1 2 3 2 1 6
2011 0 0 1 0 0 1
2012 0 1 2 0 4 6
2013 0 0 0 0 0 0
2014 4 5 5 1 5 11
Celkem
2010 2 4 5 2 2 9
2011 1 1 2 1 4 7
2012 1 2 5 2 7 14
2013 1 1 4 2 3 9
2014 6 7 8 3 8 19
Počet zemřelých do 1 roku podle stáří ve dnech (na 1 000 živě narozených)
Pohlaví/rok 0 dní 0–2 dny 0–6 dní 7–27 dní 28–364 dní do 1 roku
Chapci
2010 0 43 0 87 0 87 0 00 0 43 1 30
2011 0 44 0 44 0 44 0 44 1 76 2 63
2012 0 46 0 46 1 37 0 91 1 37 3 65
2013 0 45 0 45 1 78 0 89 1 34 4 01
2014 0 89 0 89 1 33 0 89 1 33 3 55
Dívky
2010 0 45 0 91 1 36 0 91 0 45 2 73
2011 0 00 0 00 0 47 0 00 0 00 0 47
2012 0 00 0 46 0 92 0 00 1 84 2 76
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 1,84 2,30 2,30 0,46 2,30 5,06
Celkem
2010 0,44 0,89 1,11 0,44 0,44 2,00
2011 0,23 0,23 0,45 0,23 0,91 1,59
2012 0,23 0,46 1,15 0,46 1,60 3,21
2013 0,23 0,23 0,93 0,46 0,70 2,09
2014 1,36 1,58 1,81 0,68 1,81 4,29

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)