7.4.1 Zemřelí podle místa úmrtí

Muži, místo úmrtí – absolutně
Kraj doma ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče ve zdravotnickém zařízení poskytujícím jiné formy zdravotní péče na ulici, veřejném místě při převozu do zdravotnického zařízení v zařízení sociálních služeb jinde, specifikujte kde nezjištěno celkem
Blansko 123 373 2 10 4 15 18 5 550
Brno-město 423 1 215 7 47 11 68 43 49 1 863
Brno-venkov 234 614 5 23 6 24 22 30 958
Břeclav 147 293 7 10 0 13 14 82 566
Hodonín 190 518 2 16 6 27 19 13 791
Vyškov 99 314 2 17 1 7 4 8 452
Znojmo 128 395 1 20 0 29 10 4 587
Jihomoravský kraj 1 344 3 722 26 143 28 183 130 191 5 767
Ženy, místo úmrtí – absolutně
Kraj doma ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče ve zdravotnickém zařízení poskytujícím jiné formy zdravotní péče na ulici, veřejném místě při převozu do zdravotnického zařízení v zařízení sociálních služeb jinde, specifikujte kde nezjištěno celkem
Blansko 1 154 3 614 27 44 18 533 58 184 5 632
Brno-město 215 714 2 16 4 54 28 13 1 046
Brno-venkov 749 2 480 13 66 16 298 59 96 3 777
Břeclav 466 1 212 8 29 11 90 29 56 1 901
Hodonín 275 586 10 13 1 45 17 143 1 090
Vyškov 379 965 6 20 9 94 29 31 1 533
Znojmo 186 613 4 22 4 43 12 24 908
Jihomoravský kraj 228 766 10 21 1 92 14 12 1 144
Pohlaví celkem, místo úmrtí – absolutně
Kraj doma ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče ve zdravotnickém zařízení poskytujícím jiné formy zdravotní péče na ulici, veřejném místě při převozu do zdravotnického zařízení v zařízení sociálních služeb jinde, specifikujte kde nezjištěno celkem
Blansko 215 714 2 16 4 54 28 13 1 046
Brno-město 749 2 480 13 66 16 298 59 96 3 777
Brno-venkov 466 1 212 8 29 11 90 29 56 1 901
Břeclav 275 586 10 13 1 45 17 143 1 090
Hodonín 379 965 6 20 9 94 29 31 1 533
Vyškov 186 613 4 22 4 43 12 24 908
Znojmo 228 766 10 21 1 92 14 12 1 144
Jihomoravský kraj 2 498 7 336 53 187 46 716 188 375 11 399
Muži, místo úmrtí – na 100 000 obyvatel
Kraj doma ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče ve zdravotnickém zařízení poskytujícím jiné formy zdravotní péče na ulici, veřejném místě při převozu do zdravotnického zařízení v zařízení sociálních služeb jinde, specifikujte kde nezjištěno celkem
Blansko 231,7 702,6 3,8 18,8 7,5 28,3 33,9 9,4 1 036,0
Brno-město 233 669,2 3,9 25,9 6,1 37,5 23,7 27 1 026,2
Brno-venkov 223,5 586,4 4,8 22 5,7 22,9 21 28,7 915
Břeclav 260,7 519,6 12,4 17,7 0 23,1 24,8 145,4 1 003,7
Hodonín 248 676,1 2,6 20,9 7,8 35,2 24,8 17 1 032,4
Vyškov 221,8 703,4 4,5 38,1 2,2 15,7 9 17,9 1 012,5
Znojmo 229 706,7 1,8 35,8 0 51,9 17,9 7,2 1 050,2
Jihomoravský kraj 234,6 649,7 4,5 25 4,9 31,9 22,7 33,3 1 006,6
Ženy, místo úmrtí – na 100 000 obyvatel
Kraj doma ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče ve zdravotnickém zařízení poskytujícím jiné formy zdravotní péče na ulici, veřejném místě při převozu do zdravotnického zařízení v zařízení sociálních služeb jinde, specifikujte kde nezjištěno celkem
Blansko 168,2 623,3 0 11 0 71,3 18,3 14,6 906,6
Brno-město 166,9 647,8 3,1 9,7 2,6 117,8 8,2 24,1 980,2
Brno-venkov 216,3 557,6 2,8 5,6 4,7 61,5 6,5 24,2 879,2
Břeclav 218,7 500,6 5,1 5,1 1,7 54,7 5,1 104,2 895,3
Hodonín 239,4 566,1 5,1 5,1 3,8 84,9 12,7 22,8 939,8
Vyškov 190,5 654,6 4,4 10,9 6,6 78,8 17,5 35 998,3
Znojmo 174,2 646,4 15,7 1,7 1,7 109,8 7 13,9 970,5
Jihomoravský kraj 193 604,6 4,5 7,4 3 89,2 9,7 30,8 942,1
Pohlaví celkem, místo úmrtí – na 100 000 obyvatel
Kraj doma ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče ve zdravotnickém zařízení poskytujícím jiné formy zdravotní péče na ulici, veřejném místě při převozu do zdravotnického zařízení v zařízení sociálních služeb jinde, specifikujte kde nezjištěno celkem
Blansko 199,4 662,3 1,9 14,8 3,7 50,1 26 12,1 970,3
Brno-město 198,8 658,1 3,4 17,5 4,2 79,1 15,7 25,5 1 002,3
Brno-venkov 219,9 571,8 3,8 13,7 5,2 42,5 13,7 26,4 896,9
Břeclav 239,3 509,9 8,7 11,3 0,9 39,2 14,8 124,4 948,5
Hodonín 243,6 620,3 3,9 12,9 5,8 60,4 18,6 19,9 985,4
Vyškov 205,9 678,7 4,4 24,4 4,4 47,6 13,3 26,6 1 005,3
Znojmo 201,3 676,2 8,8 18,5 0,9 81,2 12,4 10,6 1 009,8
Jihomoravský kraj 213,4 626,6 4,5 16 3,9 61,2 16,1 32 973,7

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)