6.2.12 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary vaječníku (C56)


Nastavení analýzy

Pohlaví
muži

obě pohlaví

Věk
Region