6.1.30 Živě narození s nízkou porodní hmotností (do 2 499 g)

Živě narození (absolutně)
Kraj Extrémně nízká porodní hmot. (–999 g) Velmi nízká porodní hmot. (1000–1499 g) Nízká porodní hmotnost (1500–2499 g) Celkem s nízkou porodní hmotností
Blansko 3 12 57 72
Brno-město 10 30 242 282
Brno-venkov 11 16 137 164
Břeclav 1 6 60 67
Hodonín 7 16 66 89
Vyškov 6 9 53 68
Znojmo 4 5 72 81
Jihomoravský kraj 42 94 687 823
Podíl (na 1 000 žen ve věku 15-49)
Kraj Extrémně nízká porodní hmot. (–999 g) Velmi nízká porodní hmot. (1000–1499 g) Nízká porodní hmotnost (1500–2499 g) Celkem s nízkou porodní hmotností
Blansko 0,1 0,5 2,3 2,9
Brno-město 0,1 0,3 2,8 3,2
Brno-venkov 0,2 0,3 2,7 3,3
Břeclav 0 0,2 2,2 2,5
Hodonín 0,2 0,4 1,8 2,5
Vyškov 0,3 0,4 2,5 3,2
Znojmo 0,2 0,2 2,7 3,1
Jihomoravský kraj 0,2 0,3 2,5 3

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)