6.1.26 Úrazy: zlomenina stehenní kosti

Věková skupina muži ženy celkem
absolutně na 100 000 obyvatel absolutně na 100 000 obyvatel absolutně na 100 000 obyvatel
0 0 0 0 0 0 0
1– 4 2 23,5 4 48,5 6 35,8
5–9 3 31,7 0 0 3 16,1
10–14 1 13,8 3 43,1 4 28,1
15–19 1 14,2 2 28,6 3 21,4
20–24 0 0 1 9,8 1 4,8
25–29 2 14,3 1 7,5 3 11
30–34 0 0 0 0 0 0
35–39 1 5,8 2 12,2 3 8,9
40–44 1 7,3 2 15,2 3 11,1
45–49 8 67,2 2 17 10 42,2
50–54 14 125,7 6 51,3 20 87,6
55–59 9 77,1 8 62,7 17 69,6
60–64 19 167,8 29 217,7 48 194,8
65–69 35 339,6 49 358,7 84 350,5
70–74 32 392,1 78 736,5 110 586,6
75–79 32 655,9 96 1 319,0 128 1 052,9
80–84 60 1 672,7 166 2 605,1 226 2 269,3
85–89 49 2 515,4 221 5 313,8 270 4 421,2
90–94 23 3 770,5 144 8 485,6 167 7 238,8
95+ 2 3 448,3 8 3 539,8 10 3 521,1
Celkem 294 161,9 822 421 1 116 296,2

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)