6.1.28 Úrazy: (pozemní) dopravní nehody

Věková skupina muži ženy celkem
absolutně na 100 000 obyvatel absolutně na 100 000 obyvatel absolutně na 100 000 obyvatel
0 2 89,2 0 0 2 46,1
1– 4 6 70,5 5 60,7 11 65,7
5–9 21 221,6 18 197,1 39 209,6
10–14 16 220,4 9 129,3 25 175,8
15–19 23 326,7 10 143 33 235,1
20–24 19 181 12 117,2 31 149,5
25–29 32 229,6 21 158,5 53 194,9
30–34 35 219,6 17 111,9 52 167,1
35–39 39 225,3 18 109,6 57 169
40–44 22 160,1 13 98,5 35 129,9
45–49 28 235 15 127,2 43 181,4
50–54 29 260,3 17 145,4 46 201,5
55–59 18 154,2 11 86,2 29 118,7
60–64 22 194,3 14 105,1 36 146,1
65–69 23 223,2 9 65,9 32 133,5
70–74 8 98 8 75,5 16 85,3
75–79 2 41 6 82,4 8 65,8
80–84 6 167,3 8 125,5 14 140,6
85–89 0 0 6 144,3 6 98,2
90–94 0 0 0 0 0 0
95+ 0 0 0 0 0 0
Celkem 351 193,3 217 111,1 568 150,7

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)