6.1.24 Úrazy, otravy, vnější příčiny celkem

Věková skupina muži ženy celkem
absolutně na 100 000 obyvatel absolutně na 100 000 obyvatel absolutně na 100 000 obyvatel
0 33 1 471,9 24 1 145,6 57 1 314,3
1– 4 113 1 328,3 85 1 031,3 198 1 182,2
5–9 112 1 181,9 81 886,9 193 1 037,1
10–14 115 1 584,5 91 1 307,3 206 1 448,8
15–19 165 2 343,8 99 1 415,3 264 1 881,0
20–24 216 2 057,7 100 976,3 316 1 523,6
25–29 253 1 815,1 104 784,8 357 1 312,9
30–34 247 1 549,6 109 717,8 356 1 143,7
35–39 301 1 738,5 136 828,2 437 1 295,4
40–44 253 1 841,5 125 947,1 378 1 403,3
45–49 236 1 981,0 108 916 344 1 451,2
50–54 216 1 939,1 152 1 300,3 368 1 612,0
55–59 262 2 244,5 180 1 410,1 442 1 808,7
60–64 239 2 110,6 204 1 531,6 443 1 797,7
65–69 293 2 843,3 283 2 071,9 576 2 403,6
70–74 216 2 646,4 309 2 917,8 525 2 799,7
75–79 161 3 299,9 305 4 190,7 466 3 833,2
80–84 202 5 631,4 447 7 015,1 649 6 516,7
85–89 139 7 135,5 444 10 675,6 583 9 546,4
90–94 65 10 655,7 256 15 085,4 321 13 914,2
95+ 4 6 896,6 19 8 407,1 23 8 098,6
Celkem 3 841 2 115,7 3 661 1 874,8 7 502 1 990,9

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)