6.1.27 Otravy

Věková skupina muži ženy celkem
absolutně na 100 000 obyvatel absolutně na 100 000 obyvatel absolutně na 100 000 obyvatel
0 5 223 3 143,2 8 184,5
1– 4 22 258,6 17 206,3 39 232,8
5–9 2 21,1 7 76,6 9 48,4
10–14 7 96,4 12 172,4 19 133,6
15–19 18 255,7 38 543,2 56 399
20–24 8 76,2 8 78,1 16 77,1
25–29 8 57,4 10 75,5 18 66,2
30–34 4 25,1 9 59,3 13 41,8
35–39 13 75,1 7 42,6 20 59,3
40–44 10 72,8 7 53 17 63,1
45–49 6 50,4 10 84,8 16 67,5
50–54 6 53,9 6 51,3 12 52,6
55–59 5 42,8 11 86,2 16 65,5
60–64 3 26,5 6 45 9 36,5
65–69 6 58,2 2 14,6 8 33,4
70–74 2 24,5 4 37,8 6 32
75–79 0 0 4 55 4 32,9
80–84 5 139,4 13 204 18 180,7
85–89 1 51,3 5 120,2 6 98,2
90–94 1 163,9 2 117,9 3 130
95+ 0 0 0 0 0 0
Celkem 132 72,7 181 92,7 313 83,1

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)