6.1.21 Incidence – mozková mrtvice

Absolutní počet
Věk 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
0 2 1 0 1 0 0 0 0
1– 4 1 2 0 1 1 1 1 2
5–9 0 0 0 0 0 0 0 0
10–14 0 0 0 0 1 1 0 0
15–19 2 0 2 2 0 1 1 1
20–24 2 4 1 1 2 2 2 2
25–29 2 1 2 3 1 2 1 3
30–34 8 6 10 10 6 3 3 4
35–39 12 10 6 7 10 4 8 13
40–44 12 16 16 12 14 13 17 10
45–49 23 16 30 27 21 29 16 22
50–54 48 38 42 28 35 37 33 30
55–59 87 87 72 75 71 67 54 45
60–64 104 103 101 112 118 94 79 86
65–69 113 115 139 138 132 169 157 132
70–74 161 162 148 173 144 140 154 150
75–79 217 228 231 202 172 153 152 119
80–84 288 242 237 230 255 212 193 193
85–89 196 208 215 237 168 179 168 131
90–94 81 77 60 76 70 61 84 80
95+ 16 28 36 16 13 13 18 11
neuvedeno 0 0 1 0 0 0 0 37
Celkem 1 375 1 344 1 349 1 351 1 234 1 181 1 141 1 071
Počet na 100 000 obyvatel
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Celkem 374,9 363,6 363,3 364,2 325,6 312,3 302,5 284,2

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)