6.1.3 Incidence – hlášené případy virové hepatitidy podle věku a pohlaví

Počet hlášených infekčních nemocí – absolutně
Kód Název Celkem pohlaví věkové skupiny
diagnózy diagnózy muži ženy 0 1–4 5–9 10–14 15–19 20–24 25–34 35–44 45–54 55–64 65–74 75+
B15 Akutní hepatitida A 9 6 3 0 0 0 0 0 2 4 3 0 0 0 0
B16 Akutní hepatitida B 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
B17–B19 Ostatní virové hepatitidy 61 37 24 0 0 0 1 7 6 21 13 7 4 2 0
B15–B19 Virové hepatitidy celkem 73 46 27 0 0 0 1 7 8 26 17 8 4 2 0
Počet hlášených infekčních nemocí – na 100 000 tisíc obyvatel
Kód Název Celkem pohlaví věkové skupiny
diagnózy diagnózy muži ženy 0 1–4 5–9 10–14 15–19 20–24 25–34 35–44 45–54 55–64 65–74 75+
B15 Akutní hepatitida A 2,4 3,3 1,5 0 0 0 0 0 9,6 6,9 4,9 0 0 0 0
B16 Akutní hepatitida B 0,8 1,7 0 0 0 0 0 0 0 1,7 1,6 2,1 0 0 0
B17–B19 Ostatní virové hepatitidy 16,2 20,4 12,3 0 0 0 7 49,9 28,9 36 21,4 15 8,1 4,7 0
B15–B19 Virové hepatitidy celkem 19,4 25,3 13,8 0 0 0 7 49,9 38,6 44,6 28 17,2 8,1 4,7 0

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)