6.1.1 Incidence – hlášené případy tuberkulózy (TBC) podle věku a pohlaví

Počet hlášených onemocnění tuberkulózou – absolutně
Druh TBC Pohlaví věkové skupiny Celkem
0 1–4 5–9 10–14 15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65–69 70–74 75–79 80–84 85+
TBC muži 0 0 0 0 1 0 1 2 3 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 12
dýchacího ženy 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 7
ústrojí celkem 0 0 0 0 1 1 2 3 3 2 1 0 1 1 1 1 2 0 0 19
TBC muži 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
jiná ženy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TBC muži 0 0 0 0 1 0 1 2 3 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 12
celkem ženy 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 7
celkem 0 0 0 0 1 1 2 3 3 2 1 0 1 1 1 1 2 0 0 19
Počet hlášených onemocnění tuberkulózou – na 100 000 obyvatel
Druh TBC Pohlaví věkové skupiny Celkem
0 1–4 5–9 10–14 15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65–69 70–74 75–79 80–84 85+
TBC muži 0 0 0 0 14,2 0 7,2 12,5 17,3 14,6 8,4 0 8,6 0 0 0 20,5 0 0 6,6
dýchacího ženy 0 0 0 0 0 9,8 7,5 6,6 0 0 0 0 0 7,5 7,3 9,4 13,7 0 0 3,6
ústrojí celkem 0 0 0 0 7,1 4,8 7,4 9,6 8,9 7,4 4,2 0 4,1 4,1 4,2 5,3 16,5 0 0 5
TBC muži 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
jiná ženy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TBC muži 0 0 0 0 14,2 0 7,2 12,5 17,3 14,6 8,4 0 8,6 0 0 0 20,5 0 0 6,6
celkem ženy 0 0 0 0 0 9,8 7,5 6,6 0 0 0 0 0 7,5 7,3 9,4 13,7 0 0 3,6
celkem 0 0 0 0 7,1 4,8 7,4 9,6 8,9 7,4 4,2 0 4,1 4,1 4,2 5,3 16,5 0 0 5

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)