6.1.2 Incidence – hlášené případy pohlavních nemocí podle věku a pohlaví

Počet hlášených pohlavních onemocnění – absolutně
Diagnóza MKN–10 Pohlaví věkové skupiny Celkem
0–14 15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65+
Vrozená syfilis muži 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(dg. A50) ženy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Časná syflis muži 0 2 3 3 5 3 6 0 0 4 0 1 27
(dg. A51) ženy 1 1 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 7
celkem 1 3 4 6 5 4 6 0 0 4 0 1 34
Pozdní syfilis muži 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(dg. A52) ženy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná a neurčená syfilis muži 0 0 3 2 2 1 2 3 0 0 0 1 14
(dg. A53) ženy 0 1 4 1 3 1 0 0 0 0 1 0 11
celkem 0 1 7 3 5 2 2 3 0 0 1 1 25
Gonokoková infekce muži 0 3 17 22 13 9 6 2 0 2 0 0 74
(dg. A54) ženy 0 2 2 2 2 0 2 0 0 0 0 0 10
celkem 0 5 19 24 15 9 8 2 0 2 0 0 84
Lymfogranulova venereum muži 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(dg. A55) ženy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hlášené pohlavní nemoci muži 0 5 23 27 20 13 14 5 0 6 0 2 115
celkem ženy 1 4 7 6 5 2 2 0 0 0 1 0 28
celkem 1 9 30 33 25 15 16 5 0 6 1 2 143
Počet hlášených pohlavních onemocnění – na 100 000 obyvatel
Diagnóza MKN–10 Pohlaví věkové skupiny Celkem
0–14 15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65+
Vrozená syfilis muži 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(dg. A50) ženy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Časná syflis muži 0 28,4 28,6 21,5 31,4 17,3 43,7 0 0 34,3 0 3,4 14,9
(dg. A51) ženy 3,8 14,3 9,8 22,6 0 6,1 0 0 0 0 0 0 3,6
celkem 1,9 21,4 19,3 22,1 16,1 11,9 22,3 0 0 16,4 0 1,4 9
Pozdní syfilis muži 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(dg. A52) ženy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná a neurčená syfilis muži 0 0 28,6 14,3 12,5 5,8 14,6 25,2 0 0 0 3,4 7,7
(dg. A53) ženy 0 14,3 39,1 7,5 19,8 6,1 0 0 0 0 7,5 0 5,6
celkem 0 7,1 33,8 11 16,1 5,9 7,4 12,7 0 0 4,1 1,4 6,6
Gonokoková infekce muži 0 42,6 162 157,8 81,6 52 43,7 16,8 0 17,1 0 0 40,8
(dg. A54) ženy 0 28,6 19,5 15,1 13,2 0 15,2 0 0 0 0 0 5,1
celkem 0 35,6 91,6 88,3 48,2 26,7 29,7 8,4 0 8,2 0 0 22,3
Lymfogranulova venereum muži 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(dg. A55) ženy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hlášené pohlavní nemoci muži 0 71 219,1 193,7 125,5 75,1 101,9 42 0 51,4 0 6,8 63,3
celkem ženy 3,8 57,2 68,3 45,3 32,9 12,2 15,2 0 0 0 7,5 0 14,3
celkem 1,9 64,1 144,6 121,4 80,3 44,5 59,4 21,1 0 24,6 4,1 2,7 37,9

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)