6.1.23 Incidence CHOPN (J40–J44, J47)

Muži Ženy Celkem
Okres absolutně na 10 000 obyvatel absolutně na 10 000 obyvatel absolutně na 10 000 obyvatel
Blansko 0 0 0 0 0 0
Brno-město 499 27,4 524 26,8 1 023 27,1
Brno-venkov 50 4,8 53 5 103 4,9
Břeclav 234 41,6 133 22,7 367 32
Hodonín 192 25 94 11,9 286 18,3
Vyškov 52 11,7 33 7,2 85 9,4
Znojmo 853 152,6 311 54,2 1 164 102,8
Celkem 1 880 32,9 1 148 19,2 3 028 25,9

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)