6.1.22 Incidence astmatu (J45–J46)

Muži Ženy Celkem
Kraj absolutně na 10 000 obyvatel absolutně na 10 000 obyvatel absolutně na 10 000 obyvatel
Hlavní město Praha 4 185 69,3 5 576 87 9 761 78,4
Středočeský 1 626 25,4 1 625 24,7 3 251 25,1
Jihočeský 468 14,9 437 13,5 905 14,2
Plzeňský 540 19,1 630 21,8 1 170 20,4
Karlovarský 231 15,6 232 15,2 463 15,4
Ústecký 808 19,8 967 23,2 1 775 21,5
Liberecký 164 7,6 198 8,9 362 8,3
Královéhradecký 379 14 527 18,8 906 16,4
Pardubický 458 18 678 26 1 136 22
Vysočina 223 8,8 246 9,6 469 9,2
Jihomoravský 400 7 596 10 996 8,5
Olomoucký 183 5,9 202 6,2 385 6
Zlínský 438 15,3 540 18 978 16,7
Moravskoslezský 1 351 22,5 1 680 26,9 3 031 24,8
Celkem ČR 11 454 22,2 14 134 26,4 25 588 24,3

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)