6.1.22 Incidence astmatu (J45–J46)

Muži Ženy Celkem
Okres absolutně na 10 000 obyvatel absolutně na 10 000 obyvatel absolutně na 10 000 obyvatel
Blansko 0 0 0 0 0 0
Brno-město 188 10,3 301 15,4 489 13
Brno-venkov 38 3,7 67 6,3 105 5
Břeclav 22 3,9 26 4,4 48 4,2
Hodonín 53 6,9 109 13,8 162 10,4
Vyškov 35 7,9 21 4,6 56 6,2
Znojmo 64 11,4 72 12,6 136 12
Celkem 400 7 596 10 996 8,5

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)