6.1.20 Incidence – akutní infarkt myokardu

Absolutní počet
Věk 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1– 4 0 0 0 0 0 0 0 0
5–9 0 0 0 0 0 0 0 0
10–14 0 0 0 0 0 0 0 0
15–19 0 0 0 0 0 0 0 0
20–24 0 2 0 0 0 0 1 0
25–29 2 0 1 1 1 2 1 0
30–34 2 3 1 1 1 0 1 0
35–39 1 6 5 5 7 9 2 7
40–44 14 16 11 19 7 12 14 14
45–49 20 14 22 12 20 27 21 21
50–54 50 48 27 36 29 34 39 31
55–59 72 64 63 78 53 50 63 53
60–64 86 85 74 86 85 90 84 80
65–69 95 68 97 85 81 119 115 80
70–74 94 86 79 73 79 103 98 99
75–79 118 109 106 80 86 86 91 56
80–84 127 103 132 123 116 96 115 77
85–89 99 89 78 102 76 97 87 58
90–94 40 41 28 27 33 46 39 17
95+ 14 7 12 12 11 13 8 3
neuvedeno 0 0 0 0 0 0 0 116
Celkem 834 741 736 740 685 784 779 712
Počet na 100 000 obyvatel
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Celkem 227,4 200,5 198,2 199,5 180,8 207,3 206,5 188,9

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)