11.1 Případy hospitalizace pacientů přeložených do jiného lůžkového zdravotnického zařízení podle druhu poskytovatele a kapitol MKN-10

Skupiny poskytovatelů lůžkové péče Kapitoly MKN-10 absolutně na 100 000 obyvatel
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 249 66,1
II. Novotvary 410 108,8
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 29 7,7
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 217 57,6
V. Poruchy duševní a poruchy chování 147 39
VI. Nemoci nervové soustavy 287 76,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 11 2,9
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 6 1,6
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 215 587,8
X. Nemoci dýchací soustavy 353 93,7
XI. Nemoci trávicí soustavy 352 93,4
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 74 19,6
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 258 333,8
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 252 66,9
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 10 2,7
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 10 2,7
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 7 1,9
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 139 36,9
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 647 437,1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 288 76,4
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 7 961 2 112,7
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 24 6,4
nemocných (LDN) II. Novotvary 31 8,2
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 15 4
V. Poruchy duševní a poruchy chování 23 6,1
VI. Nemoci nervové soustavy 20 5,3
VII. Nemoci oka a očních adnex 1 0,3
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 0,3
IX. Nemoci oběhové soustavy 188 49,9
X. Nemoci dýchací soustavy 18 4,8
XI. Nemoci trávicí soustavy 17 4,5
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 16 4,2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 23 6,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 11 2,9
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 4 1,1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 83 22
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 4 1,1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 479 127,1
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0
II. Novotvary 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 0,3
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 274 72,7
VI. Nemoci nervové soustavy 25 6,6
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 4 1,1
X. Nemoci dýchací soustavy 1 0,3
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 12 3,2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 317 84,1
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0
II. Novotvary 4 1,1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 4 1,1
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 273 72,4
péče celkem II. Novotvary 445 118,1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 30 8
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 232 61,6
V. Poruchy duševní a poruchy chování 444 117,8
VI. Nemoci nervové soustavy 332 88,1
VII. Nemoci oka a očních adnex 12 3,2
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 7 1,9
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 407 638,8
X. Nemoci dýchací soustavy 372 98,7
XI. Nemoci trávicí soustavy 369 97,9
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 90 23,9
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 293 343,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 263 69,8
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 10 2,7
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 10 2,7
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 7 1,9
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 143 37,9
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 730 459,1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 292 77,5
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 8 761 2 325,0

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)