11.3 Případy hospitalizace dle místa hospitalizace u pacientů s bydlištěm v jiném regionu podle druhu poskytovatele a kapitol MKN-10

Skupiny poskytovatelů lůžkové péče Kapitoly MKN-10 absolutně na 100 000 obyvatel
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 1 876 497,8
II. Novotvary 10 590 2 810,3
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 488 129,5
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 1 760 467,1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 942 515,4
VI. Nemoci nervové soustavy 2 693 714,7
VII. Nemoci oka a očních adnex 1 956 519,1
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 700 185,8
IX. Nemoci oběhové soustavy 9 728 2 581,6
X. Nemoci dýchací soustavy 3 359 891,4
XI. Nemoci trávicí soustavy 7 180 1 905,4
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 463 388,2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 6 702 1 778,6
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 5 171 1 372,3
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 5 586 1 482,4
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 671 178,1
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1 349 358
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1 427 378,7
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 8 228 2 183,5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 13 540 3 593,2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 86 409 22 931,0
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 9 2,4
nemocných (LDN) II. Novotvary 15 4
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 0,3
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 13 3,4
V. Poruchy duševní a poruchy chování 16 4,2
VI. Nemoci nervové soustavy 8 2,1
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 103 27,3
X. Nemoci dýchací soustavy 9 2,4
XI. Nemoci trávicí soustavy 8 2,1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 7 1,9
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 20 5,3
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 6 1,6
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 2 0,5
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 73 19,4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 3 0,8
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 293 77,8
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0
II. Novotvary 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 627 431,8
VI. Nemoci nervové soustavy 59 15,7
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 10 2,7
X. Nemoci dýchací soustavy 1 0,3
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 122 32,4
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 0,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 820 483
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0
II. Novotvary 90 23,9
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 0,3
VI. Nemoci nervové soustavy 1 0,3
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 0,3
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1 0,3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 94 24,9
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 1 885 500,2
péče celkem II. Novotvary 10 695 2 838,2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 489 129,8
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 1 773 470,5
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3 586 951,6
VI. Nemoci nervové soustavy 2 761 732,7
VII. Nemoci oka a očních adnex 1 956 519,1
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 700 185,8
IX. Nemoci oběhové soustavy 9 842 2 611,8
X. Nemoci dýchací soustavy 3 369 894,1
XI. Nemoci trávicí soustavy 7 188 1 907,5
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 470 390,1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 6 844 1 816,2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 5 177 1 373,9
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 5 586 1 482,4
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 671 178,1
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1 349 358
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1 430 379,5
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 8 302 2 203,2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 13 543 3 594,0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 88 616 23 516,7

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)