11.2 Případy hospitalizace dle bydliště pacientů hospitalizovaných v jiném regionu podle druhu poskytovatele a kapitol MKN-10

Skupiny poskytovatelů lůžkové péče Kapitoly MKN-10 absolutně na 100 000 obyvatel
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 122 32,4
II. Novotvary 307 81,5
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 7 1,9
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 117 31
V. Poruchy duševní a poruchy chování 98 26
VI. Nemoci nervové soustavy 123 32,6
VII. Nemoci oka a očních adnex 31 8,2
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 34 9
IX. Nemoci oběhové soustavy 475 126,1
X. Nemoci dýchací soustavy 419 111,2
XI. Nemoci trávicí soustavy 382 101,4
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 45 11,9
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 448 118,9
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 300 79,6
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 532 141,2
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 25 6,6
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 35 9,3
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 191 50,7
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 657 174,4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1 139 302,3
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 5 487 1 456,1
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 1 0,3
nemocných (LDN) II. Novotvary 12 3,2
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 2 0,5
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 10 2,7
V. Poruchy duševní a poruchy chování 43 11,4
VI. Nemoci nervové soustavy 19 5
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 157 41,7
X. Nemoci dýchací soustavy 18 4,8
XI. Nemoci trávicí soustavy 9 2,4
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 3 0,8
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 17 4,5
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 2 0,5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1 0,3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 25 6,6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 5 1,3
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 324 86
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0
II. Novotvary 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 290 77
VI. Nemoci nervové soustavy 8 2,1
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 298 79,1
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 18 4,8
II. Novotvary 118 31,3
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 2 0,5
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 36 9,6
V. Poruchy duševní a poruchy chování 11 2,9
VI. Nemoci nervové soustavy 128 34
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 121 32,1
X. Nemoci dýchací soustavy 285 75,6
XI. Nemoci trávicí soustavy 4 1,1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 4 1,1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 83 22
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 13 3,4
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 14 3,7
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 22 5,8
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 499 132,4
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 358 360,4
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 141 37,4
péče celkem II. Novotvary 437 116
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 11 2,9
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 163 43,3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 442 117,3
VI. Nemoci nervové soustavy 278 73,8
VII. Nemoci oka a očních adnex 31 8,2
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 34 9
IX. Nemoci oběhové soustavy 753 199,8
X. Nemoci dýchací soustavy 722 191,6
XI. Nemoci trávicí soustavy 395 104,8
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 52 13,8
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 548 145,4
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 302 80,1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 532 141,2
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 25 6,6
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 48 12,7
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 206 54,7
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 704 186,8
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1 643 436
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 7 467 1 981,6

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)