5.2.4 Studující a absolventi zdravotnických škol podle oboru a formy studia

Denní studium
Typ studia Obor Studující k 31. 12. Nově přijatí Absolventi
celkem z toho ženy
Střední zdravotnické studium bez maturity
ošetřovatelka 898 778 310 184
zubní instrumentářka 53 52 42 10
zdravotnický asistent 60 54 44 11
celkem 1 011 884 396 205
Střední zdravotnické studium s maturitou
asistent zubního technika 892 799 214 148
laboratorní asistent 877 771 233 169
nutriční asistent 410 378 113 65
oční technik (bez způsobilosti zdravot. pracovníka) 36 26 0 51
ortoticko - protet. technik 11 1 6 7
zdravotnický asistent 9 142 8 130 2 284 1 761
zdravotnické lyceum 3 002 2 463 704 714
celkem 14 370 12 568 3 554 2 915
Vyšší zdravotnické odborné studium
diplomovaná(ý)
dentální hygienistka 300 283 125 82
farmaceutický asistent 625 562 275 128
nutriční terapeut 298 273 112 78
všeobecná sestra 2 214 2 106 909 610
zdravotní laborant 287 259 153 72
zdravotnický záchranář 515 195 167 138
zubní technik 465 373 145 103
celkem 4 704 4 051 1 886 1 211
Ostatní formy studia
Typ studia Obor Studující k 31. 12. Nově přijatí Absolventi
celkem z toho ženy
Střední zdravotnické studium bez maturity
ošetřovatelka 50 43 23 29
zdravotnický asistent 4 4 0 0
celkem 54 47 23 29
Střední zdravotnické studium s maturitou
zdravotnický asistent 1 333 1 168 360 128
Vyšší zdravotnické odborné studium
diplomovaný
dentální hygienista 118 116 24 21
farmaceutický asistent 345 322 118 61
nutriční terapeut 135 127 91 58
všeobecná sestra 870 787 370 0
zdravotní laborant 11 11 0 0
zdravotnický záchranář 350 128 111 0
celkem 1 829 1 491 714 140

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)