5.1.2 Pracovníci ve zdravotnictví podle kategorie a sídla zdravotnického zařízení

Evidenční počet zaměstnanců a zaměstanavatelé – fyzické osoby
Okres lékaři zubní lékaři farmaceuti ZPBD z toho všeobecné sestry a porodní asistentky ZPSZ ZPOD JOP ostatní celkem
Blansko 314 63 71 776 630 73 218 3 336 1 854
Brno-město 3 357 551 491 8 282 6 408 903 2 104 318 3 290 19 296
Brno-venkov 326 100 94 689 492 81 194 7 169 1 660
Břeclav 327 68 70 873 716 50 242 12 295 1 937
Hodonín 424 91 95 1 175 944 97 280 12 500 2 674
Vyškov 233 51 49 621 502 51 147 9 303 1 464
Znojmo 324 70 62 865 709 56 191 5 229 1 802
Jihomoravský kraj 5 305 994 932 13 281 10 401 1 311 3 376 366 5 122 30 687
Evidenční počet zaměstnanců a zaměstanavatelé – přepočtené počty
Okres lékaři zubní lékaři farmaceuti ZPBD z toho všeobecné sestry a porodní asistentky ZPSZ ZPOD JOP ostatní celkem
Blansko 273,47 58,92 67,88 736,66 595,78 66,43 214,53 3,00 319,34 1 740,23
Brno-město 2 810,68 491,52 451,96 7 841,01 6 045,93 768,21 2 052,17 275,58 3 035,19 17 726,32
Brno-venkov 267,69 92,85 88,67 634,51 447,12 68,33 188,41 6,10 145,14 1 491,70
Břeclav 286,69 63,45 66,28 835,62 684,13 47,20 237,67 11,20 275,72 1 823,83
Hodonín 379,08 89,27 88,57 1 127,69 904,24 89,42 275,83 11,05 455,33 2 516,24
Vyškov 206,56 49,88 47,75 595,36 481,61 47,50 142,03 8,00 283,95 1 381,03
Znojmo 295,81 67,45 59,33 833,08 683,66 49,53 185,76 5,00 222,61 1 718,57
Jihomoravský kraj 4 519,98 913,34 870,44 12 603,93 9 842,47 1 136,62 3 296,40 319,93 4 737,28 28 397,92
Smluvní pracovníci – přepočtené počty
Okres lékaři zubní lékaři farmaceuti ZPBD z toho všeobecné sestry a porodní asistentky ZPSZ ZPOD JOP ostatní celkem
Blansko 46,42 0,00 2,02 32,68 22,67 1,63 14,56 0,00 18,09 115,40
Brno-město 103,79 12,55 6,98 49,86 37,16 12,63 22,20 1,76 97,74 307,51
Brno-venkov 24,35 2,10 0,00 13,49 9,67 0,90 3,07 0,00 4,37 48,28
Břeclav 19,61 0,63 0,61 4,90 4,00 0,00 2,27 0,80 3,60 32,42
Hodonín 75,87 0,27 2,50 49,45 27,99 3,19 13,52 1,42 18,58 164,80
Vyškov 25,60 0,44 1,00 16,68 7,56 0,14 3,08 0,68 8,98 56,60
Znojmo 59,26 0,95 2,91 19,28 15,78 0,00 1,83 0,10 0,85 85,18
Jihomoravský kraj 354,90 16,94 16,02 186,34 124,83 18,49 60,53 4,76 152,21 810,19

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)