5.1.3 Pracovníci ve zdravotnictví podle kategorie a druhu zařízení

Evidenční počet zaměstnanců a zaměstnavatelé - fyzické osoby
Kategorie Druh zařízení zdravotnická
nemocnice OLÚ lázně ambulantní zařízení zvláštní zdravotnická zařízení lékárny orgány ochrany veřejného zdraví ostatní zařízení celkem
Lékaři 2 015 68 0 1 168 99 0 0 7 3 357
Zubní lékaři 73 1 0 477 0 0 0 0 551
Farmaceuti 38 0 0 2 0 451 0 0 491
Zdravotničtí pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí (ZPBD) 5 242 338 0 1 978 349 374 0 1 8 282
celkem sestry a porod. asist. 4 344 314 0 1 496 253 0 0 1 6 408
všeobecná sestra §5 4 168 314 0 1 395 253 0 0 1 6 131
z toho dětská sestra 582 0 0 86 53 0 0 0 721
porodní asistentka §6 176 0 0 101 0 0 0 0 277
ostatní ZPBD 898 24 0 482 96 374 0 0 1 874
ergoterapeut §7 14 3 0 5 2 0 0 0 24
radiologický asistent §8 237 2 0 34 0 0 0 0 273
zdravotní laborant §9 469 5 0 151 0 0 0 0 625
zdravotně sociální pracovník §10 16 9 0 4 3 0 0 0 32
optometrista §11 0 0 0 10 0 54 0 0 64
ortoptista §12 0 0 0 3 0 0 0 0 3
asistent ochrany veř. zdraví §13 3 1 0 3 0 0 0 0 7
ortotik-protetik §14 0 0 0 3 0 0 0 0 3
nutriční terapeut §15 53 4 0 3 4 0 0 0 64
zubní technik §16 15 0 0 223 0 0 0 0 238
dentální hygienistka §17 1 0 0 40 0 0 0 0 41
zdravotnický záchranář §18 37 0 0 0 87 0 0 0 124
farmaceutický asistent §19 42 0 0 1 0 320 0 0 363
biomedicínský technik §20 8 0 0 0 0 0 0 0 8
biotechnický asistent §20a 0 0 0 0 0 0 0 0 0
radiologický technik §21 3 0 0 1 0 0 0 0 4
adiktolog §21a 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Zdravot. pracovníci nelékaři s odbornou a specializovanou způsobilostí (ZPSZ) 487 17 0 377 22 0 0 0 903
psycholog a klinický psycholog §22 41 10 0 48 8 0 0 0 107
klinický logoped §23 5 0 0 24 6 0 0 0 35
zrakový terapeut §23a 0 0 0 0 0 0 0 0 0
fyzioterapeut §24 210 6 0 251 8 0 0 0 475
radiologický fyzik §25 17 0 0 0 0 0 0 0 17
odb. prac. v laborat. metodách a v přípravě léčivých přípravků §26 136 0 0 54 0 0 0 0 190
biomedicínský inženýr §27 75 1 0 0 0 0 0 0 76
odbor. prac. v ochr. veř. zdraví §28 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Zdravotničtí pracovníci nelékaři pod odborným dohledem nebo přímým vedením (ZPOD) 1 432 165 0 149 251 107 0 0 2 104
zdravotnický asistent §29 228 14 0 21 1 0 0 0 264
laboratorní asistent §30 1 0 0 6 0 0 0 0 7
ortoticko-protetický technik §31 0 0 0 0 0 0 0 0 0
nutriční asistent §32 1 0 0 0 1 0 0 0 2
asistent zubního technika §33 0 0 0 1 0 0 0 0 1
dezinfektor §34 0 0 0 0 0 0 0 0 0
řidič vozidla zdrav. záchr. služby §35 0 0 0 0 188 0 0 0 188
ošetřovatel §36 68 29 0 9 1 0 0 0 107
masér, nevidomý a slabozraký masér §37 4 0 0 4 0 0 0 0 8
laboratorní pracovník §38 2 0 0 5 0 0 0 0 7
zubní instrumentářka §39 6 0 0 84 0 0 0 0 90
řidič dopravy nemoc. a raněných §40 7 6 0 1 47 0 0 0 61
autoptický laborant §41 3 0 0 0 0 4 0 0 7
sanitář §42 1 112 116 0 18 13 103 0 0 1 362
Jiní odborní prac. nelékaři s odb. způsobilostí (JOP) §43 a dentisté 92 7 0 37 9 0 171 2 318
psycholog 59 1 0 2 1 0 0 0 63
logoped 0 0 0 4 1 0 0 0 5
oftalmoped 0 0 0 0 0 0 0 0 0
abs. stud. oboru mat-fyz. zaměření 0 0 0 0 0 0 0 0 0
abs. stud. oboru přírod. zaměření 20 0 0 23 0 0 0 0 43
abs. stud. oboru elektro zaměření 13 0 0 1 0 0 0 0 14
sociální pracovník 0 6 0 1 7 0 171 2 187
arteterapeut 0 0 0 6 0 0 0 0 6
pracovní terapeut 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dentista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní pracovníci
Učitelé 3 0 0 1 0 0 0 22 26
Vychovatelé 0 0 0 0 19 0 0 0 19
Technicko-hospodářští pracovníci 1 403 46 0 234 46 170 35 46 1 980
Dělníci a provozní pracovníci 827 109 0 155 61 53 28 32 1 265
Úhrn 11 612 751 0 4 578 856 1 155 234 110 19 296
Evidenční počet zaměstnanců a zaměstnavatelé - přepočtené počty
Kategorie Druh zařízení zdravotnická
nemocnice OLÚ lázně ambulantní zařízení zvláštní zdravotnická zařízení lékárny orgány ochrany veřejného zdraví ostatní zařízení celkem
Lékaři 1 691,80 59,02 0,00 975,61 82,45 0,00 0,00 1,80 2 810,68
Zubní lékaři 46,08 1,00 0,00 444,44 0,00 0,00 0,00 0,00 491,52
Farmaceuti 32,63 0,00 0,00 1,10 0,00 418,23 0,00 0,00 451,96
Zdravotničtí pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí (ZPBD) 4 990,05 330,91 0,00 1 810,75 349,50 358,80 0,00 1,00 7 841,01
celkem sestry a porod.asist. 4 119,25 307,66 0,00 1 363,92 254,10 0,00 0,00 1,00 6 045,93
všeobecná sestra §5 3 952,42 307,66 0,00 1 272,34 254,10 0,00 0,00 1,00 5 787,52
z toho dětská sestra 534,10 0,00 0,00 81,33 53,00 0,00 0,00 0,00 668,43
porodní asistentka §6 166,83 0,00 0,00 91,58 0,00 0,00 0,00 0,00 258,41
ostatní ZPBD 870,80 23,25 0,00 446,83 95,40 358,80 0,00 0,00 1 795,08
ergoterapeut §7 13,50 2,75 0,00 3,80 2,00 0,00 0,00 0,00 22,05
radiologický asistent §8 231,03 2,00 0,00 31,60 0,00 0,00 0,00 0,00 264,63
zdravotní laborant §9 453,89 5,00 0,00 140,55 0,00 0,00 0,00 0,00 599,44
zdravotně sociální pracovník §10 15,38 9,00 0,00 4,00 3,00 0,00 0,00 0,00 31,38
optometrista §11 0,00 0,00 0,00 8,96 0,00 54,20 0,00 0,00 63,16
ortoptista §12 0,00 0,00 0,00 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50
asistent ochrany veř. zdraví §13 3,00 0,50 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,50
ortotik-protetik §14 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00
nutriční terapeut §15 49,87 4,00 0,00 3,00 4,00 0,00 0,00 0,00 60,87
zubní technik §16 15,00 0,00 0,00 214,78 0,00 0,00 0,00 0,00 229,78
dentální hygienistka §17 0,75 0,00 0,00 30,24 0,00 0,00 0,00 0,00 30,99
zdravotnický záchranář §18 37,00 0,00 0,00 0,00 86,40 0,00 0,00 0,00 123,40
farmaceutický asistent §19 40,38 0,00 0,00 1,00 0,00 304,60 0,00 0,00 345,98
biomedicínský technik §20 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00
biotechnický asistent §20a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
radiologický technik §21 3,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 3,20
adiktolog §21a 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20
Zdravot.pracovníci nelékaři s odbornou a specializovanou způsobilostí (ZPSZ) 418,43 15,37 0,00 319,19 15,22 0,00 0,00 0,00 768,21
psycholog a klinický psycholog §22 34,63 8,50 0,00 39,80 5,87 0,00 0,00 0,00 88,80
klinický logoped §23 5,00 0,00 0,00 19,60 4,20 0,00 0,00 0,00 28,80
zrakový terapeut §23a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
fyzioterapeut §24 199,07 5,87 0,00 213,89 5,15 0,00 0,00 0,00 423,98
radiologický fyzik §25 13,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,90
odb. prac. v laborat. metodách a v přípravě léčivých přípravků §26 113,20 0,00 0,00 45,90 0,00 0,00 0,00 0,00 159,10
biomedicínský inženýr §27 49,87 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,87
odbor. prac. v ochr.veř.zdraví §28 2,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,76
Zdravotničtí pracovníci nelékaři pod odborným dohledem nebo přímým vedením (ZPOD) 1 396,68 161,88 0,00 143,45 250,30 99,86 0,00 0,00 2 052,17
zdravotnický asistent §29 218,11 14,00 0,00 21,00 1,00 0,00 0,00 0,00 254,11
laboratorní asistent §30 1,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00
ortoticko-protetický technik §31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
nutriční asistent §32 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 2,00
asistent zubního technika §33 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50
dezinfektor §34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
řidič vozidla zdrav. záchr. služby §35 0,00 0,00 0,00 0,00 187,30 0,00 0,00 0,00 187,30
ošetřovatel §36 67,75 28,75 0,00 8,50 1,00 0,00 0,00 0,00 106,00
masér, nevidomý a slabozraký masér §37 4,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00
laboratorní pracovník §38 0,75 0,00 0,00 4,70 0,00 0,00 0,00 0,00 5,45
zubní instrumentářka §39 6,00 0,00 0,00 80,75 0,00 0,00 0,00 0,00 86,75
řidič dopravy nemoc. a raněných §40 7,00 6,00 0,00 1,00 47,00 0,00 0,00 0,00 61,00
autoptický laborant §41 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 7,00
sanitář §42 1 088,07 113,13 0,00 18,00 13,00 95,86 0,00 0,00 1 328,06
Jiní odborní prac. nelékaři s odb. způsobilostí (JOP) §43 a dentisté 66,51 5,70 0,00 29,10 4,71 0,00 167,56 2,00 275,58
psycholog 38,99 0,50 0,00 1,50 1,00 0,00 0,00 0,00 41,99
logoped 0,00 0,00 0,00 2,10 1,00 0,00 0,00 0,00 3,10
oftalmoped 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
abs. stud. oboru mat-fyz. zaměření 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
abs. stud. oboru přírod. zaměření 16,40 0,00 0,00 22,50 0,00 0,00 0,00 0,00 38,90
abs. stud. oboru elektro zaměření 11,12 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,12
sociální pracovník 0,00 5,20 0,00 1,00 2,71 0,00 167,56 2,00 178,47
arteterapeut 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
pracovní terapeut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
dentista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ostatní pracovníci
Učitelé 2,70 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 19,50 22,70
Vychovatelé 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00 0,00 0,00 0,00 19,00
Technicko-hospodářští pracovníci 1 267,28 45,55 0,00 184,91 50,25 162,53 35,50 45,50 1 791,52
Dělníci a provozní pracovníci 808,76 103,90 0,00 124,91 58,38 49,38 24,14 32,50 1 201,97
Úhrn 10 720,92 723,33 0,00 4 033,96 829,81 1 088,80 227,20 102,30 17 726,32
Smluvní pracovníci - přepočtené počty
Kategorie Druh zařízení zdravotnická
nemocnice OLÚ lázně ambulantní zařízení zvláštní zdravotnická zařízení lékárny orgány ochrany veřejného zdraví ostatní zařízení celkem
Lékaři 32,00 7,18 0,00 49,62 14,88 0,00 0,00 0,11 103,79
Zubní lékaři 4,00 0,00 0,00 8,55 0,00 0,00 0,00 0,00 12,55
Farmaceuti 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 6,88 0,00 0,00 6,98
Zdravotničtí pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí (ZPBD) 3,70 0,00 0,00 32,39 11,37 2,35 0,00 0,05 49,86
celkem sestry a porod.asist. 2,90 0,00 0,00 26,86 7,35 0,00 0,00 0,05 37,16
všeobecná sestra §5 2,90 0,00 0,00 23,82 7,35 0,00 0,00 0,05 34,12
z toho dětská sestra 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00
porodní asistentka §6 0,00 0,00 0,00 3,04 0,00 0,00 0,00 0,00 3,04
ostatní ZPBD 0,80 0,00 0,00 5,53 4,02 2,35 0,00 0,00 12,70
ergoterapeut §7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
radiologický asistent §8 0,50 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70
zdravotní laborant §9 0,20 0,00 0,00 0,85 0,00 0,00 0,00 0,00 1,05
zdravotně sociální pracovník §10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
optometrista §11 0,10 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30
ortoptista §12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
asistent ochrany veř.zdraví §13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ortotik-protetik §14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
nutriční terapeut §15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zubní technik §16 0,00 0,00 0,00 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 1,20
dentální hygienistka §17 0,00 0,00 0,00 3,08 0,00 0,00 0,00 0,00 3,08
zdravotnický záchranář §18 0,00 0,00 0,00 0,00 4,02 0,00 0,00 0,00 4,02
farmaceutický asistent §19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,35 0,00 0,00 2,35
biomedicínský technik §20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
biotechnický asistent §20a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
radiologický technik §21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
adiktolog §21a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zdravot.pracovníci nelékaři s odbornou a specializovanou způsobilostí (ZPSZ) 4,08 0,00 0,00 8,05 0,50 0,00 0,00 0,00 12,63
psycholog a klinický psycholog §22 0,51 0,00 0,00 1,10 0,30 0,00 0,00 0,00 1,91
klinický logoped §23 0,00 0,00 0,00 2,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2,20
zrakový terapeut §23a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
fyzioterapeut §24 0,10 0,00 0,00 3,65 0,20 0,00 0,00 0,00 3,95
radiologický fyzik §25 0,37 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,57
odb. prac. v laborat. metodách a v přípravě léčivých přípravků §26 3,10 0,00 0,00 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00
biomedicínský inženýr §27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
odbor. prac. v ochr. veř. zdraví §28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zdravotničtí pracovníci nelékaři pod odborným dohledem nebo přímým vedením (ZPOD) 0,00 0,00 0,00 4,05 15,68 2,47 0,00 0,00 22,20
zdravotnický asistent §29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
laboratorní asistent §30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ortoticko-protetický technik §31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
nutriční asistent §32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
asistent zubního technika §33 0,00 0,00 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25
dezinfektor §34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
řidič vozidla zdrav. záchr. služby §35 0,00 0,00 0,00 0,00 3,68 0,00 0,00 0,00 3,68
ošetřovatel §36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
masér, nevidomý a slabozraký masér §37 0,00 0,00 0,00 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,80
laboratorní pracovník §38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zubní instrumentářka §39 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00
řidič dopravy nemoc. a raněných §40 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 12,00
autoptický laborant §41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
sanitář §42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,47 0,00 0,00 2,47
Jiní odborní prac. nelékaři s odb. způsobilostí (JOP) §43 a dentisté 0,41 0,00 0,00 0,80 0,50 0,00 0,00 0,05 1,76
psycholog 0,01 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,51
logoped 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
oftalmoped 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
abs. stud. oboru mat-fyz. zaměření 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
abs. stud. oboru přírod. zaměření 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
abs. stud. oboru elektro zaměření 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40
sociální pracovník 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,05
arteterapeut 0,00 0,00 0,00 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,80
pracovní terapeut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
dentista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ostatní pracovníci
Učitelé 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,80 3,00
Vychovatelé 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Technicko-hospodářští pracovníci 11,06 0,00 0,00 15,59 7,66 26,17 0,00 2,90 63,38
Dělníci a provozní pracovníci 0,51 0,00 0,00 7,07 2,38 18,00 0,00 3,40 31,36
Úhrn 56,06 7,18 0,00 126,12 52,97 55,87 0,00 9,31 307,51

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)