5.3.2 Dosažená specializovaná způsobilost zubních lékařů

Obor Počet lékařů
muži ženy celkem
stomatologie 2 576 4 852 7 428
ortodoncie 119 239 358
orální a maxilofaciální chirurgie 93 30 123
klinická stomatologie 9 12 21
Celkem 2 797 5 133 7 930

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)