5.3.1 Dosažená specializovaná způsobilost lékařů

Obor Počet lékařů
muži ženy celkem
alergologie a klinická imunologie 60 139 199
anesteziologie a intenzivní medicína 1 019 949 1 968
angiologie 11 18 29
cévní chirurgie 50 4 54
dermatovenerologie 115 498 613
dětská a dorostová psychiatrie 14 48 62
dětská dermatovenerologie 0 12 12
dětská gastroenterologie a hepatologie 0 2 2
dětská gynekologie 2 16 18
dětská chirurgie 37 23 60
dětská kardiologie 15 12 27
dětská nefrologie 1 3 4
dětská neurologie 17 46 63
dětská onkologie a hematoonkologie 2 1 3
dětská otorinolaryngologie 8 17 25
dětská pneumologie 2 0 2
dětská radiologie 3 3 6
dětská revmatologie 2 0 2
dětská urologie 16 5 21
dětské lékařství 794 2 773 3 567
diabetologie 51 187 238
diabetologie a endokrinologie 14 27 41
dorostové lékařství 8 17 25
endokrinologie 18 66 84
epidemiologie 9 26 35
foniatrie 14 48 62
gastroenterologie 153 97 250
geriatrie 29 76 105
gerontopsychiatrie 4 9 13
gynekologie a porodnictví 1 161 748 1 909
hematologie a transfúzní lékařství 78 164 242
hrudní chirurgie 11 0 11
hygiena a epidemiologie 51 85 136
hygiena dětí a dorostu 1 3 4
hygiena obecná a komunální 6 7 13
hygiena výživy a předmětů běžného užívání 1 3 4
hyperbarická medicína a letecká medicína 1 0 1
chirurgie 2 173 335 2 508
infekční lékařství 39 69 108
intenzivní medicína 14 2 16
intervenční radiologie 9 5 14
kardiochirurgie 51 1 52
kardiologie 316 117 433
klinic. výživa a intenziv. metabol. péče 1 1 2
klinická biochemie 75 78 153
klinická farmakologie 4 7 11
klinická onkologie 57 82 139
klinická osteologie 1 2 3
korektivní dermatologie 0 17 17
lékařská genetika 13 39 52
lékařská mikrobiologie 58 202 260
maxilofaciální chirurgie 0 5 5
návykové nemoci 16 9 25
nefrologie 56 81 137
neonatologie 10 28 38
neurochirurgie 95 3 98
neurologie 481 762 1 243
nukleární medicína 42 28 70
oftalmologie 253 688 941
onkochirurgie 2 0 2
ortopedie 810 68 878
ostatní 1 1 2
otorinolaryngologie 374 378 752
paliativní medicína 1 3 4
paliativní medicína a léčba bolesti 1 8 9
patologie 185 164 349
perinatologie a fetomaternální medicína 1 0 1
plastická chirurgie 65 24 89
pneumologie a ftizeologie 168 215 383
popáleninová medicína 4 6 10
posudkové lékařství 36 48 84
pracovní lékařství 21 45 66
praktické lékařství pro děti a dorost 32 169 201
psychiatrie 389 645 1 034
radiační onkologie 107 133 240
radiologie a zobrazovací metody 494 674 1 168
rehabilitační a fyzikální medicína 172 268 440
reprodukční medicína 1 3 4
revmatologie 42 84 126
sexuologie 15 13 28
soudní lékařství 36 13 49
stomatologie 1 1 2
tělovýchovné lékařství 26 21 47
traumatologie 64 2 66
urgentní medicína 43 19 62
urogynekologie 1 1 2
urologie 446 87 533
veřejné zdravotnictví 26 16 42
vnitřní lékařství 2 228 2 424 4 652
všeobecné praktické lékařství 1 776 3 058 4 834
Celkem 15 110 17 284 32 394

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)