5.3.3 Dosažená specializovaná způsobilost farmaceutů

Obor Počet lékařů
muži ženy celkem
farmaceutická technologie 27 62 89
klinická farmacie 37 92 129
laboratorní a vyšetřovací metody ve zdravotnictví 15 35 50
nemocniční lékárenství 135 269 404
radiofarmaka 9 5 14
veřejné lékárenství 691 3 383 4 074
Celkem 914 3 846 4 760

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)