5.3. Odborná způsobilost pracovníků ve zdravotnictví