4.4.2 Počet pacientů zdravotnické záchranné služby

Ukazatel Počet pacientů
Celkový počet pacientů 71 856
z toho traumata 16 356
- somatická onemocnění 52 936
- jiné a neznámé 2 564
z toho AKS 1 113
- CMP 2 284
- polytraumata 176
- psychiatrická onemocnění 4 496
- sebevraždy a sebevražedné pokusy 236

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)