4.6.1 Přístrojové vybavení zdravotnických zařízení

Druh přístroje Počet přístrojů Počet obyvatel na 1 přístroj Počet výkonů na 1 přístroj
RTG dg. skiagrafické stacionární (bez digitalizace) 12 31 459 3 813
RTG dg. skiagrafické mobilní 40 9 438 2 309
RTG dg. skiagrafické s přímou digitalizací 10 37 751 21 115
RTG dg. skiagrafické s nepřímou digitalizací 14 26 965 6 208
RTG dg. systémy pro archivaci a přenos snímků (PACS) 15 25 167 x
RTG dg. skiaskop.-skiagraf. mobilní s C - ramenem 41 9 208 590
RTG dg. skiaskopicko - skiagrafický - konvenční 8 47 189 292
RTG dg. skiaskopicko - skiagrafický s digitalizací (II. a I. kat.) 7 53 930 6 168
RTG dg. konvenční angiokomplety 0 0 0
RTG dg. digitální angiokomplety (s DSA) II. kategorie 3 125 836 2 311
RTG dg. digitální angiokomplety (s DSA) I. B kategorie 4 94 377 1 037
RTG dg. digitální angiokomplety (s DSA) I. A kategorie 4 94 377 987
RTG dg. speciální kardiokomplety 7 53 930 1 845
RTG dg. CT konvenční 0 0 0
RTG dg. CT spirální: 1-2 řady detektorů 2 188 754 1 006
RTG dg. CT spirální: 4-12 řad detektorů 0 0 0
RTG dg. CT spirální: 16 a více řad detektorů 10 37 751 7 458
RTG dg. radiofotografické 0 0 0
RTG dg. mamografické II. kategorie 5 75 502 14 105
RTG dg. mamografické I. kategorie 4 94 377 2 469
RTG dg. - kostní denzitometry 5 75 502 7 194
RTG dg. výše nespecifikované 0 0 0
RTG dg. zubní intraorální 258 1 463 571
RTG dg. zubní panoramatické 53 7 123 689
RTG dg. zubní e.traorální a nespecifikované 4 94 377 322
RTG terapeutické 1 377 508 7 437
RTG simulátory 2 188 754 8 560
CT simulátory 0 0 0
RTG terapeutické výše nespecifikované 0 0 0
Lineární urychlovače s jednou energií . 0 0 0
Lineární urychlovače s více energ. . a s elektrony 5 75 502 49 101
Radionuklidové ozařovače pro teleterapii Co-60 0 0 0
Radionuklidové ozařovače pro teleterapii Cs-137 0 0 0
Radionuklid. ozařov. AFL brachyter. s LDR/MDR 0 0 0
Radionuklidové ozařovače AFL brachyter. s HDR 1 377 508 400
Radionuklidové ozařovače výše nespecifikované 1 377 508 4 249
Scintilační gama kamery planární 4 94 377 672
Scintilační gama kamery SPECT s 1 detektorem 0 0 0
Scintilační gama kamery SPECT s 2 a více detektory 5 75 502 1 467
PET (pozitronová emisní tomografie) bez CT 1 377 508 5 803
PET (pozitronová emisní tomografie) s CT 1 377 508 2 568
Lithotryptory jen s UZ naváděním 0 0 0
Lithotryptory s RTG naváděním (včetně kombinovaných) 1 377 508 1 012
Ultrazvukové přístroje pro 2D zobrazení 151 2 500 1 294
Ultrazvukové přístroje duple.ní 25 15 100 1 357
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nejvyšší třídy 75 5 033 3 509
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním střední třídy 120 3 146 1 673
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nižší třídy 22 17 159 1 121
Ultrazvukové kostní denzitometry 0 0 0
Systémy pro plánování léčby v radioterapii 2D 0 0 0
Systémy pro plánování léčby v radioterapii 3D 3 125 836 405
Substandardní dozimetrický systém 4 94 377 x
Automatický vodní fantom 2 188 754 x
Vyřezávačka stínících bloků 2 188 754 53
In vivo dozimetrie - polovodičová 6 62 918 x
In vivo dozimetrie - TLD 1 377 508 x
Vícelamelový kolimátor (multileaf colimator, MLC) 5 75 502 x
Portálové zobrazování (portal vision) 5 75 502 x
Zařízení pro hypertermii zhoubných novotvarů 0 0 0
Biochemické analyzátory (automaty) 228 1 656 x
Hemodialyzační přístroje 108 3 495 x
Magnetická rezonance (tomografy MR) nad 1,5 T 2 188 754 6 205
Magnetická rezonance (tomografy MR) 1-1,5 T 7 53 930 4 967
Magnetická rezonance (tomografy MR) pod 1 T (celotělový) 0 0 0
Magnetická rezonance (tomografy MR) pod 0,5 T (klouby) 0 0 0
Lasery operační a terapeutické 115 3 283 393
Ventilátory (pro dlouhodobou umělou ventilaci plic) 388 973 x
Hyperbarické komory jednomístné 0 0 x
Hyperbarické komory vícemístné 0 0 x
Přístroje pro mimotělní oběh 5 75 502 x
Laparoskopy 44 8 580 x
Systémy pro neuronavigaci 6 62 918 x
Monitorovací systémy 71 5 317 x

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)