4.1.4 Zabezpečení zdravotní péče

Počet lékařů
Kraj ambulantní péče lůžková péče nemocnice odborné léčebné ústavy
absolutně na 10 000 obyvatel absolutně na 10 000 obyvatel absolutně na 10 000 obyvatel absolutně na 10 000 obyvatel
Hlavní město Praha 4 940,18 39,49 2 144,66 17,14 4 330,18 34,61 249,42 1,99
Středočeský kraj 2 223,40 16,98 1 152,89 8,81 1 623,74 12,40 158,34 1,21
Jihočeský kraj 1 426,50 22,40 666,70 10,47 1 071,79 16,83 51,75 0,81
Plzeňský kraj 1 343,35 23,40 707,81 12,33 1 129,07 19,67 94,09 1,64
Karlovarský kraj 726,90 24,24 413,20 13,78 398,30 13,28 13,24 0,44
Ústecký kraj 1 508,22 18,29 821,38 9,96 1 192,74 14,46 67,59 0,82
Liberecký kraj 824,92 18,80 456,53 10,40 732,93 16,70 22,21 0,51
Královéhradecký kraj 1 238,89 22,45 638,60 11,57 1 144,65 20,75 37,49 0,68
Pardubický kraj 1 064,26 20,62 562,49 10,90 774,41 15,00 73,13 1,42
Kraj Vysočina 1 033,78 20,27 558,47 10,95 697,44 13,68 122,88 2,41
Jihomoravský kraj 2 849,95 24,34 1 911,40 16,33 3 045,23 26,01 87,50 0,75
Olomoucký kraj 1 529,77 24,05 824,98 12,97 1 214,45 19,09 100,84 1,59
Zlínský kraj 1 306,12 22,30 603,02 10,29 869,05 14,83 73,52 1,25
Moravskoslezský kraj 2 537,62 20,80 1 435,76 11,77 2 105,75 17,26 161,35 1,32
Česká republika 24 553,86 23,33 12 897,89 12,25 20 329,73 19,32 1 313,35 1,25
Počet lůžek
Kraj ambulantní péče lůžková péče nemocnice odborné léčebné ústavy
absolutně na 10 000 obyvatel absolutně na 10 000 obyvatel absolutně na 10 000 obyvatel absolutně na 10 000 obyvatel
Hlavní město Praha x x 11 775,00 94,12 9 093,00 72,68 2 682,00 21,44
Středočeský kraj x x 8 816,00 67,34 5 651,00 43,17 2 249,00 17,18
Jihočeský kraj x x 5 445,00 85,49 3 150,00 49,46 824 00 12,94
Plzeňský kraj x x 5 356,00 93,31 3 268,00 56,93 1 781,00 31,03
Karlovarský kraj x x 14 001,00 466,89 1 397,00 46,59 433 00 14,44
Ústecký kraj x x 7 214,00 87,46 4 942,00 59,92 1 179,00 14,29
Liberecký kraj x x 3 356,00 76,48 2 474,00 56,38 264 00 6,02
Královéhradecký kraj x x 5 362,00 97,19 3 170,00 57,46 1 081,00 19,59
Pardubický kraj x x 4 371,00 84,69 2 504,00 48,52 1 295,00 25,09
Kraj Vysočina x x 4 409,00 86,45 2 475,00 48,53 1 934,00 37,92
Jihomoravský kraj x x 8 898,00 76,01 7 153,00 61,10 1 310,00 11,19
Olomoucký kraj x x 6 868,00 107,97 3 033,00 47,68 1 855,00 29,16
Zlínský kraj x x 5 970,00 101,91 2 542,00 43,39 1 451,00 24,77
Moravskoslezský kraj x x 10 483,00 85,95 5 830,00 47,80 2 910,00 23,86
Česká republika x x 102 324,00 97,22 56 682,00 53,86 21 248,00 20,19

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)