4.1.4 Zabezpečení zdravotní péče

Počet lékařů
Okres ambulantní péče lůžková péče nemocnice odborné léčebné ústavy
absolutně na 10 000 obyvatel absolutně na 10 000 obyvatel absolutně na 10 000 obyvatel absolutně na 10 000 obyvatel
Blansko 191,43 17,76 111,43 10,34 177,33 16,45 14,20 1,32
Brno-město 1 500,41 39,82 1 260,26 33,44 2 046,06 54,30 69,70 1,85
Brno-venkov 294,60 13,90 50,07 2,36 76,90 3,63 3,60 0,17
Břeclav 220,28 19,17 92,85 8,08 152,70 13,29 0,00 0,00
Hodonín 286,74 18,43 151,42 9,73 244,67 15,73 0,00 0,00
Vyškov 161,59 17,89 77,60 8,59 120,00 13,29 0,00 0,00
Znojmo 194,90 17,20 167,77 14,81 227,57 20,09 0,00 0,00
Jihomoravský kraj 2 849,95 24,34 1 911,40 16,33 3 045,23 26,01 87,50 0,75
Počet lůžek
Okres ambulantní péče lůžková péče nemocnice odborné léčebné ústavy
absolutně na 10 000 obyvatel absolutně na 10 000 obyvatel absolutně na 10 000 obyvatel absolutně na 10 000 obyvatel
Blansko x x 669 00 62,06 437 00 40,54 232 00 21,52
Brno-město x x 5 026,00 133,38 3 998,00 106,10 1 028,00 27,28
Brno-venkov x x 359 00 16,94 309 00 14,58 50 00 2,36
Břeclav x x 832 00 72,40 709 00 61,70 0 00 0,00
Hodonín x x 991 00 63,70 679 00 43,64 0 00 0,00
Vyškov x x 431 00 47,72 431 00 47,72 0 00 0,00
Znojmo x x 590 00 52,08 590 00 52,08 0 00 0,00
Jihomoravský kraj x x 8 898,00 76,01 7 153,00 61,10 1 310,00 11,19

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)