4.1.2 Počet zdravotnických zařízení podle zřizovatele

počet zařízení podle zřizovatele Celkem
Druh zařízení MZ Kraj Obec, město Fyzická osoba Církev Jiná právnická osoba Ostatní centrální orgány
Sdružení zdravotnických zařízení 0 0 0 0 0 0 0 0
Nemocnice: 4 0 2 0 0 2 2 10
Fakultní nemocnice 2 0 0 0 0 0 0 2
Nemocnice 2 0 2 0 0 2 2 8
Nemocnice následné péče 0 0 0 0 0 0 0 0
Odborné léčebné ústavy: 1 0 1 0 0 2 0 4
LDN 0 0 1 0 0 0 0 1
Léčebna TRN 0 0 0 0 0 0 0 0
Psychiatrická léčebna 1 0 0 0 0 0 0 1
Rehabilitační ústav 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní odborné léčebné ústavy 0 0 0 0 0 0 0 0
Dětská psychiatrická léčebna 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní dětské OLÚ 0 0 0 0 0 0 0 0
Ozdravovna 0 0 0 0 0 0 0 0
Hospic 0 0 0 0 0 1 0 1
Další lůžkové zařízení 0 0 0 0 0 1 0 1
Lázně: 0 0 0 0 0 0 0 0
Lázeňská léčebna 0 0 0 0 0 0 0 0
Samostatná ambulantní zařízení: 2 0 5 812 2 548 3 1 372
Sdružení ambulantní zařízení 0 0 0 0 0 1 0 1
Sdružené ambulantní zařízení 0 0 2 0 0 3 0 5
Sdružené ambulantní zařízení malé 0 0 0 0 0 7 1 8
Zdravotnické středisko 0 0 0 0 0 2 1 3
Závodní středisko preventivní péče 0 0 0 0 0 2 0 2
Samostatné ordinace PL pro dospělé 2 0 0 139 0 60 0 201
Samostatné ordinace PL pro děti a dorost 0 0 0 45 0 30 0 75
Samostatné ordinace PL – zubního lékaře 0 0 0 205 0 90 0 295
Samostatné ordinace PL – gynekologa 0 0 0 32 0 33 0 65
Samostatné ordinace lékaře specialisty 0 0 0 238 0 260 1 499
Samostatné zařízení psychologa 0 0 0 29 0 8 0 37
Samostatné zařízení logopeda 0 0 1 5 0 2 0 8
Domácí zdravotní péče 0 0 1 3 2 6 0 12
Samostatné zařízení nelékaře – rehabilitace 0 0 1 30 0 9 0 40
Samostatné zařízení nelékaře – návštěvní služba sestry 0 0 0 2 0 1 0 3
Zdravotní péče v ústavech sociální péče 0 0 0 0 0 0 0 0
Samostatné zařízení nelékaře – jiné 0 0 0 9 0 2 0 11
Samostatné Zubní laboratoř 0 0 0 74 0 12 0 86
Samostatné odborná laboratoř 0 0 0 1 0 12 0 13
Transfuzní stanice 0 0 0 0 0 0 0 0
Zařízení LSPP 0 0 0 0 0 0 0 0
Hemodialyzační středisko 0 0 0 0 0 1 0 1
Zařízení pro léčbu drogových závislostí 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní ambulantní zařízení 0 0 0 0 0 7 0 7
Zvláštní zdravotnická zařízení: 3 1 3 2 0 3 0 12
Sdružení dětských ZZ 0 0 0 0 0 0 0 0
Kojenecký ústav s dětským domovem 0 0 1 0 0 0 0 1
Dětské centrum 0 0 0 0 0 0 0 0
Dětský stacionář 0 0 2 0 0 1 0 3
Stacionář 1 0 0 0 0 0 0 1
Psychoterapeutický stacionář 1 0 0 0 0 1 0 2
Krizové centrum 0 0 0 0 0 1 0 1
Záchytná stanice 1 0 0 0 0 0 0 1
Zdravotnická dopravní služba 0 0 0 2 0 0 0 2
Zdravotní záchranná služba 0 1 0 0 0 0 0 1
Výjezdová skupiny ZS 0 0 0 0 0 0 0 0
Další zařízení ZS 0 0 0 0 0 0 0 0
Přeprava pacientů neodkladné péče 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní zvláštní ZZ 0 0 0 0 0 0 0 0
Zařízení lékárenské péče: 3 0 0 32 1 132 1 169
Sdružení lékáren 0 0 0 0 0 1 0 1
Lékárna 0 0 0 19 1 105 1 126
Ústavní lékárna 3 0 0 0 0 0 0 3
Výdejna zdravotnických prostředků 0 0 0 2 0 11 0 13
Oční optika 0 0 0 11 0 15 0 26
Orgány ochrany veřejného zdraví: 1 0 0 0 0 0 0 1
SÚKL 0 0 0 0 0 0 0 0
Státní zdravotní ústav 0 0 0 0 0 0 0 0
Krajská hygienická stanice 1 0 0 0 0 0 0 1
Zdravotní ústav 0 0 0 0 0 0 0 0
Další zařízení hygienické služby 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostaní: 1 0 0 7 0 4 0 12
IPVZ 0 0 0 0 0 0 0 0
NCONZO 1 0 0 0 0 0 0 1
Ostatní organizace MZ 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní ZZ 0 0 0 7 0 4 0 11
Organizace neposkytující zdravotní péči 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem 15 1 11 853 3 691 6 1 580

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)