4.1.3 Celkový přehled zdravotnických zařízení podle sídla

Nemocnice celkem
Okres Počet zařízení Lékaři ZPBD Lůžka Místa
Blansko 2 202,64 527,73 562 12
Brno-město 10 2 499,07 6 685,85 6 044 43
Brno-venkov 2 118,42 380,37 492 0
Břeclav 3 173,72 635,31 773 24
Hodonín 2 306,44 985,95 1 255 13
Vyškov 1 153,60 413,81 486 0
Znojmo 1 280,24 780,07 901 8
Jihomoravský kraj 21 3 734,13 10 409,09 10 513 100
Odborné léčebné ústavy celkem
Okres Počet zařízení Lékaři ZPBD Lůžka Místa
Blansko 4 14,20 69,60 232 0
Brno-město 4 76,55 380,81 1 064 0
Brno-venkov 1 7,60 50,75 100 0
Břeclav 0 0,00 0,00 0 0
Hodonín 0 0,00 0,00 0 0
Vyškov 0 0,00 0,00 0 0
Znojmo 0 0,00 0,00 0 0
Jihomoravský kraj 9 98,35 501,16 1 396 0
Lázně celkem
Okres Počet zařízení Lékaři ZPBD Lůžka Místa
Blansko 0 0,00 0,00 0 0
Brno-město 0 0,00 0,00 0 0
Brno-venkov 0 0,00 0,00 0 0
Břeclav 1 0,50 3,00 123 0
Hodonín 1 6,15 21,00 312 0
Vyškov 0 0,00 0,00 0 0
Znojmo 0 0,00 0,00 0 0
Jihomoravský kraj 2 6,65 24,00 435 0
Ambulantní zařízení celkem
Okres Počet zařízení Lékaři ZPBD Lůžka Místa
Blansko 216 237,80 273,58 . 8
Brno-město 1 372 1 789,87 2 203,53 . 39
Brno-venkov 349 338,16 395,57 . 0
Břeclav 211 267,14 315,47 . 0
Hodonín 313 344,17 422,31 . 0
Vyškov 166 189,39 239,25 . 25
Znojmo 209 235,70 261,04 . 0
Jihomoravský kraj 2 836 3 402,23 4 110,75 . 72
Zvláštní zdravotnická zařízení celkem
Okres Počet zařízení Lékaři ZPBD Lůžka Místa
Blansko 5 0,00 0,00 . 0
Brno-město 12 112,18 392,07 . 473
Brno-venkov 6 0,00 0,50 . 0
Břeclav 4 0,00 0,00 . 0
Hodonín 3 2,00 39,60 . 76
Vyškov 4 0,40 31,00 . 70
Znojmo 5 4,00 67,00 . 270
Jihomoravský kraj 39 118,58 530,17 . 889
Lékárenská zařízení celkem
Okres Počet zařízení Lékaři ZPBD Lůžka Místa
Blansko 30 0,00 41,85 . .
Brno-město 169 0,00 437,62 . .
Brno-venkov 46 0,00 65,60 . .
Břeclav 29 0,00 43,60 . .
Hodonín 46 0,00 101,35 . .
Vyškov 25 0,00 49,70 . .
Znojmo 22 0,00 65,46 . .
Jihomoravský kraj 367 0,00 805,18 . .
Orgány ochrany veřejného zdraví celkem
Okres Počet zařízení Lékaři ZPBD Lůžka Místa
Blansko 0 0,00 0,00 . .
Brno-město 1 0,00 0,00 . .
Brno-venkov 0 0,00 0,00 . .
Břeclav 0 0,00 0,00 . .
Hodonín 0 0,00 0,00 . .
Vyškov 0 0,00 0,00 . .
Znojmo 0 0,00 0,00 . .
Jihomoravský kraj 1 0,00 0,00 . .
Ostatní zdravotnická zařízení
Okres Počet zařízení Lékaři ZPBD Lůžka Místa
Blansko 1 0,10 0,00 . .
Brno-město 12 3,83 24,65 . .
Brno-venkov 1 0,10 0,00 . .
Břeclav 0 0,00 0,00 . .
Hodonín 0 0,00 0,00 . .
Vyškov 0 0,00 0,00 . .
Znojmo 0 0,00 0,00 . .
Jihomoravský kraj 14 4,03 24,65 . .
Zdravotnická zařízení celkem
Okres Počet zařízení Lékaři ZPBD Lůžka Místa
Blansko 258 454,74 912,76 794 20
Brno-město 1 580 4 481,50 10 124,53 7 108 555
Brno-venkov 405 464,28 892,79 592 0
Břeclav 248 441,36 997,38 896 24
Hodonín 365 658,76 1 570,21 1 567 89
Vyškov 196 343,39 733,76 486 95
Znojmo 237 519,94 1 173,57 901 278
Jihomoravský kraj 3 289 7 363,97 16 405,00 12 344 1 061

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)