4.1.1 Celkový přehled zdravotnických zařízení

Druh zařízení Počet zařízení Lékaři ZPBD Lůžka Místa
Sdružení zdravotnických zařízení 0 0,00 0,00 0 0
Nemocnice: 10 2 046,06 6 685,85 3 998 38
Fakultní nemocnice 2 1 527,76 4 856,98 2 826 36
Nemocnice 8 518,30 1 828,87 1 172 2
Nemocnice následné péče 0 0,00 0,00 0 0
Odborné léčebné ústavy: 4 69,70 380,81 1 028 0
LDN 1 12,11 51,00 243 0
Léčebna TRN 0 0,00 0,00 0 0
Psychiatrická léčebna 1 50,09 295,01 757 0
Rehabilitační ústav 0 0,00 0,00 0 0
Ostatní odborné léčebné ústavy 0 0,00 0,00 0 0
Dětská psychiatrická léčebna 0 0,00 0,00 0 0
Ostatní dětské OLÚ 0 0,00 0,00 0 0
Ozdravovna 0 0,00 0,00 0 0
Hospic 1 1,50 28,80 22 0
Další lůžkové zařízení 1 6,00 6,00 6 0
Lázně: 0 0,00 0,00 0 0
Lázeňská léčebna 0 0,00 0,00 0 0
Samostatná ambulantní zařízení: 1 372 1 509,35 2 203,53 x 39
Sdružení ambulantní zařízení 1 0,00 0,00 x 0
Sdružené ambulantní zařízení 5 71,35 194,14 x 3
Sdružené ambulantní zařízení malé 8 36,98 49,40 x 0
Zdravotnické středisko 3 9,19 22,69 x 0
Závodní středisko preventivní péče 2 0,80 0,00 x 0
Samostatné ordinace PL pro dospělé 201 210,80 200,51 x 0
Samostatné ordinace PL pro děti a dorost 75 82,67 86,87 x 0
Samostatné ordinace PL – zubního lékaře 295 376,86 343,18 x 0
Samostatné ordinace PL – gynekologa 65 83,40 102,94 x 6
Samostatné ordinace lékaře specialisty 499 605,85 704,78 x 16
Samostatné zařízení psychologa 37 0,00 0,00 x 0
Samostatné zařízení logopeda 8 0,00 0,00 x 0
Domácí zdravotní péče 12 0,00 112,87 x 0
Samostatné zařízení nelékaře – rehabilitace 40 0,00 7,35 x 0
Samostatné zařízení nelékaře – návštěvní služba sestry 3 0,00 4,09 x 0
Zdravotní péče v ústavech sociální péče 0 0,00 0,00 x 0
Samostatné zařízení nelékaře – jiné 11 0,50 17,50 x 0
Samostatné Zubní laboratoř 86 0,00 189,53 x 0
Samostatné odborná laboratoř 13 24,20 135,18 x 0
Transfuzní stanice 0 0,00 0,00 x 0
Zařízení LSPP 0 0,00 0,00 x 0
Hemodialyzační středisko 1 3,75 16,00 x 14
Zařízení pro léčbu drogových závislostí 0 0,00 0,00 x 0
Ostatní ambulantní zařízení 7 3,00 16,50 x 0
Zvláštní zdravotnická zařízení: 12 97,33 392,07 x 363
Sdružení dětských ZZ 0 0,00 0,00 x 0
Kojenecký ústav s dětským domovem 1 3,50 56,00 x 64
Dětské centrum 0 0,00 0,00 x 0
Dětský stacionář 3 1,80 47,00 x 119
Stacionář 1 1,00 14,50 x 12
Psychoterapeutický stacionář 2 2,10 3,60 x 155
Krizové centrum 1 0,05 0,00 x 0
Záchytná stanice 1 0,70 5,00 x 13
Zdravotnická dopravní služba 2 0,00 1,05 x 0
Zdravotní záchranná služba 1 88,18 264,92 x 0
Výjezdová skupiny ZS 0 0,00 0,00 x 0
Další zařízení ZS 0 0,00 0,00 x 0
Přeprava pacientů neodkladné péče 0 0,00 0,00 x 0
Ostatní zvláštní ZZ 0 0,00 0,00 x 0
Zařízení lékárenské péče: 169 0,00 437,62 x x
Sdružení lékáren 1 0,00 0,00 x x
Lékárna 126 0,00 306,24 x x
Ústavní lékárna 3 0,00 60,56 x x
Výdejna zdravotnických prostředků 13 0,00 9,82 x x
Oční optika 26 0,00 61,00 x x
Orgány ochrany veřejného zdraví: 1 0,00 0,00 x x
SÚKL 0 0,00 0,00 x x
Státní zdravotní ústav 0 0,00 0,00 x x
Krajská hygienická stanice 1 0,00 0,00 x x
Zdravotní ústav 0 0,00 0,00 x x
Další zařízení hygienické služby 0 0,00 0,00 x x
Ostaní: 12 2,12 24,65 x x
IPVZ 0 0,00 0,00 x x
NCONZO 1 0,00 23,60 x x
Ostatní organizace MZ 0 0,00 0,00 x x
Ostatní ZZ 11 2,12 1,05 x 0
Organizace neposkytující zdravotní péči 0 0,00 0,00 x x
Celkem 1 580 3 724,56 10 124,53 10 052 445

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)