4.2.6 Zajištění lůžkové péče v nemocnicích

Oddělení Lékaři (přepočtený počet) ZPBD (přepočtený počet) Lůžka
absolutně na 100 lůžek absolutně na 100 lůžek absolutně na 10 000 obyvatel
ARO 786,55 87,01 3 136,97 347,01 904 0,86
AT – návyk. nem. 3,10 5,08 18,55 30,41 61 0,06
Cévní chirurgie 28,15 27,07 103,00 99,04 104 0,10
Dětská chirurgie 85,91 26,52 240,44 74,21 324 0,31
Dětská neurologie 30,98 30,08 50,48 49,01 103 0,10
Dětskápsychiatrie 17,15 14,41 52,00 43,70 119 0,11
Dětská onkologie 44,61 36,27 118,00 95,93 123 0,12
Dětská ORL 16,38 31,50 27,17 52,25 52 0,05
Dětské oční 10,39 20,37 23,80 46,67 51 0,05
Diabetologie 21,20 37,19 27,00 47,37 57 0,05
DIOP 13,95 9,12 121,36 79,32 153 0,15
Foniatrie 1,60 8,00 5,48 27,40 20 0,02
Gastroenterologie 41,96 27,25 74,96 48,68 154 0,15
Geriatrie 54,44 13,92 141,29 36,14 391 0,37
Gyn.-porodnické 924,65 19,50 2 949,19 62,18 4 743 4,50
Hrud. chirurgie 7,90 34,35 13,90 60,43 23 0,02
Chirurgie 1 414,47 20,06 4 349,67 61,69 7 051 6,69
Infekční 196,73 17,43 557,87 49,41 1 129 1,07
Intenzivní péče 95,89 35,00 597,01 217,89 274 0,26
Interní 1 833,87 19,56 4 979,53 53,12 9 374 8,90
Kardiochirurgie 234,65 40,46 911,59 157,17 580 0,55
Kardiologie 290,64 26,35 954,30 86,52 1 103 1,05
Klin. farmakol. 7,01 30,48 12,80 55,65 23 0,02
Klin. hematol. 97,30 33,90 304,64 106,15 287 0,27
Klin. onkologie 66,82 22,73 121,69 41,39 294 0,28
Kožní 125,77 20,86 235,24 39,01 603 0,57
Léčba popálenin 36,97 26,99 138,41 101,03 137 0,13
Ma.ilofac. chir. 20,33 32,27 34,25 54,37 63 0,06
Nefrologie 19,79 30,45 45,16 69,48 65 0,06
Nem. z povolání 2,74 45,67 3,00 50,00 6 0,01
Neurochirurgie 193,89 28,26 651,95 95,04 686 0,65
Neurologie 606,38 21,56 1 491,06 53,02 2 812 2,67
NIP 49,69 21,89 264,01 116,30 227 0,22
Novorozenecké 204,65 21,63 909,96 96,19 946 0,90
Nukl. medicína 9,27 11,17 35,49 42,76 83 0,08
Oční 201,10 46,44 352,20 81,34 433 0,41
Operační sály 89,89 0,00 1 306,93 . . .
ORL 308,13 28,17 618,96 56,58 1 094 1,04
Ortoped. protet. 4,00 13,33 9,50 31,67 30 0,03
Ortopedie 636,39 21,91 1 474,78 50,78 2 904 2,76
Ošetřovat. péče 307,75 4,39 1 956,62 27,90 7 014 6,66
Paliativní péče 0,90 6,92 7,25 55,77 13 0,01
Pediatrie 844,72 20,53 2 989,58 72,65 4 115 3,90
Plast.chirurgie 45,10 18,87 129,26 54,08 239 0,23
Pneumol., ftiz. 251,94 21,30 520,67 44,01 1 183 1,12
Psychiatrie 171,08 15,64 463,99 42,41 1 094 1,04
Radiač. onkolog. 130,26 15,66 333,31 40,06 832 0,79
Rehab. a fyz.m. 225,65 11,36 623,45 31,38 1 987 1,89
Revmatologie 15,70 17,64 30,02 33,73 89 0,08
Sdr. chir. obory 38,72 21,16 134,45 73,47 183 0,17
Sdruž. int. obory 24,64 21,24 77,36 66,69 116 0,11
Stomatologie 27,12 26,85 67,85 67,18 101 0,10
Traumatologie 168,77 27,09 380,12 61,01 623 0,59
Urologie 321,60 22,79 705,68 50,01 1 411 1,34
Celkem 11 409,24 20,16 35 883,20 63,41 56 586 53,70

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)