4.2.6 Zajištění lůžkové péče v nemocnicích

Oddělení Lékaři (přepočtený počet) ZPBD (přepočtený počet) Lůžka
absolutně na 100 lůžek absolutně na 100 lůžek absolutně na 10 000 obyvatel
ARO 75 87,17 272 316,74 86 2,28
Dětská chirurgie 23 32,33 55 79,24 70 1,85
Dětská neurologie 9 31,00 12 42,14 28 0,74
Dětská onkologie 23 71,97 50 155,31 32 0,85
Dětská ORL 9 32,00 13 44,72 29 0,77
Dětské oční 7 25,92 11 41,54 26 0,69
DIOP 5 25,79 25 131,58 19 0,50
Geriatrie 17 28,64 20 33,05 59 1,56
Gyn.-porodnické 53 22,33 113 47,78 236 6,25
Chirurgie 129 27,47 342 72,87 469 12,43
Infekční 45 27,42 94 56,91 165 4,37
Interna 167 27,30 403 65,82 613 16,24
Kardiochirurgie 38 42,56 154 171,00 90 2,38
Klin. onkologie 39 24,99 53 33,97 156 4,13
Kožní 14 21,45 23 35,94 64 1,70
Léčba popálenin 20 36,43 48 84,82 56 1,48
Neurochirurgie 30 34,31 96 108,80 88 2,33
Neurologie 52 32,41 105 66,23 159 4,21
Novorozenecké 43 29,95 125 88,11 142 3,76
Oční 23 35,31 32 50,00 64 1,70
Operační sály 45 x 161 x x x
ORL 33 36,32 60 65,00 92 2,44
Ortopedie 56 32,30 105 60,54 174 4,61
Ošetřovat. péče 11 5,60 54 27,76 193 5,11
Pediatrie 41 40,50 107 104,71 102 2,70
Plast.chirurgie 14 22,15 43 65,38 65 1,72
Pneumol., ftiz. 21 26,49 30 37,36 80 2,12
Psychiatrie 31 19,74 72 45,06 159 4,21
Radiač. onkolog. 5 21,74 7 30,43 23 0,61
Rehab. a fyz.m. 18 17,96 37 37,76 98 2,60
Stomatologie 4 25,21 1 7,14 14 0,37
Traumatologie 74 31,36 179 76,25 235 6,23
Urologie 32 28,97 60 53,39 112 2,97
Celkem 1,205.08 30,14 2,959.12 74,02 3 998 105,92

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)