4.2.9 Poskytovaná péče v nemocnicích

Počet lůžek
Okres Intenzivní péče Akutní péče Následná péče Dlouhodobá péče celkem
o dospělé o děti neonatologická o těhotné celkem z toho děti NIP ostatní DIOP ostatní
Blansko 37 3 0 0 355 34 0 30 0 0 425
Brno-město 417 71 45 6 3 247 434 0 193 19 0 3 998
Brno-venkov 10 0 0 0 169 6 0 130 0 0 309
Břeclav 41 3 0 0 413 52 0 252 0 0 709
Hodonín 52 11 0 0 529 43 0 87 0 0 679
Vyškov 22 4 0 0 315 43 0 90 0 0 431
Znojmo 25 4 4 0 442 41 0 115 0 0 590
Jihomoravský kraj 604 96 49 6 5 470 653 0 897 19 0 7 141
Počet lékařů
Okres Intenzivní péče Akutní péče Následná péče Dlouhodobá péče celkem
o dospělé o děti neonatologická o těhotné celkem z toho děti NIP ostatní DIOP ostatní
Blansko 25,30 1,85 0,00 0,00 67,28 4,85 0,00 1,80 0,00 0,00 96,23
Brno-město 293,73 44,26 17,20 2,00 832,19 120,79 0,00 10,80 4,90 0,00 1 205,08
Brno-venkov 7,40 0,00 0,00 0,00 33,07 3,10 0,00 6,00 0,00 0,00 46,47
Břeclav 13,50 1,10 0,00 0,00 66,05 4,75 0,00 11,70 0,00 0,00 92,35
Hodonín 24,89 4,02 0,00 0,00 113,16 5,38 0,00 3,20 0,00 0,00 145,27
Vyškov 9,31 1,72 0,00 0,00 62,66 8,16 0,00 3,91 0,00 0,00 77,60
Znojmo 28,06 1,85 2,15 0,00 126,54 8,44 0,00 7,16 0,00 0,00 165,76
Jihomoravský kraj 402,19 54,80 19,35 2,00 1 300,95 155,47 0,00 44,57 4,90 0,00 1 828,76
Počet ZPBD
Okres Intenzivní péče Akutní péče Následná péče Dlouhodobá péče celkem
o dospělé o děti neonatologická o těhotné celkem z toho děti NIP ostatní DIOP ostatní
Blansko 85,48 6,60 0,00 0,00 166,07 19,37 0,00 13,30 0,00 0,00 271,45
Brno-město 1 127,49 153,50 51,82 1,53 1 546,21 236,63 0,00 53,57 25,00 0,00 2 959,12
Brno-venkov 44,08 0,00 0,00 0,00 67,30 9,00 0,00 34,30 0,00 0,00 145,68
Břeclav 105,00 10,00 0,00 0,00 179,00 24,00 0,00 77,30 0,00 0,00 371,30
Hodonín 145,90 23,24 0,00 0,00 228,80 21,88 0,00 24,70 0,00 0,00 422,64
Vyškov 44,90 7,00 0,00 0,00 154,91 22,00 0,00 24,00 0,00 0,00 230,81
Znojmo 75,26 6,65 5,15 0,00 304,96 21,45 0,00 46,00 0,00 0,00 438,02
Jihomoravský kraj 1 628,11 206,99 56,97 1,53 2 647,25 354,33 0,00 273,17 25,00 0,00 4 839,02
Počet ošetřovacích dnů
Okres Intenzivní péče Akutní péče Následná péče Dlouhodobá péče celkem
o dospělé o děti neonatologická o těhotné celkem z toho děti NIP ostatní DIOP ostatní
Blansko 11 338 424 0 0 100 193 8 617 0 10 528 0 0 122 483
Brno-město 117 929 17 508 9 715 2 074 814 303 89 185 0 55 292 11 082 0 1 027 903
Brno-venkov 3 642 0 0 0 45 295 2 087 0 44 638 0 0 93 575
Břeclav 13 101 1 042 0 0 115 985 12 274 0 73 322 0 0 203 450
Hodonín 17 000 3 656 0 0 143 580 9 311 0 30 705 0 0 194 941
Vyškov 7 112 1 125 0 0 100 244 8 754 0 29 569 0 0 138 050
Znojmo 5 901 579 738 0 113 639 8 672 0 40 111 0 0 160 968
Jihomoravský kraj 176 023 24 334 10 453 2 074 1 433 239 138 900 0 284 165 11 082 0 1 941 370

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)