4.2.2 Počet lůžek v odborných léčebných ústavech

Okres Lékaři ZPBD Lůžka
absolutně na 10 000 obyvatel absolutně na 10 000 obyvatel absolutně na 10 000 obyvatel
Blansko 14,20 1,32 68,60 6,36 232 00 21,50
Brno-město 55,18 1,46 305,01 8,08 1 028,00 27,24
Brno-venkov 3,60 0,17 17,00 0,80 50 00 2,35
Břeclav 0,00 0,00 0,00 0,00 0 00 0,00
Hodonín 0,00 0,00 0,00 0,00 0 00 0,00
Vyškov 0,00 0,00 0,00 0,00 0 00 0,00
Znojmo 0,00 0,00 0,00 0,00 0 00 0,00
Jihomoravský kraj 72,98 0,62 390,61 3,33 1 310,00 11,17

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)