4.2.1 Počet lůžek v nemocnicích

Nemocnice celkem
Okres Lékaři ZPBD Lůžka
absolutně na 10 000 obyvatel absolutně na 10 000 obyvatel absolutně na 10 000 obyvatel
Blansko 96,23 8,92 271,45 25,15 425 00 39,38
Brno-město 1 205,08 31,93 2 959,12 78,40 3 998,00 105,92
Brno-venkov 46,47 2,18 145,68 6,83 309 00 14,50
Břeclav 92,35 8,03 371,30 32,27 709 00 61,63
Hodonín 145,27 9,35 422,64 27,19 679 00 43,68
Vyškov 77,60 8,58 230,81 25,52 431 00 47,65
Znojmo 165,76 14,62 438,02 38,63 590 00 52,03
Jihomoravský kraj 1 828,76 15,59 4 839,02 41,26 7 141,00 60,89
v tom fakultní nemocnice
Okres Lékaři ZPBD Lůžka
absolutně na 10 000 obyvatel absolutně na 10 000 obyvatel absolutně na 10 000 obyvatel
Blansko 0,00 0,00 0,00 0,00 0 00 0,00
Brno-město 928,99 24,61 2 098,77 55,61 2 826,00 74,87
Brno-venkov 0,00 0,00 0,00 0,00 0 00 0,00
Břeclav 0,00 0,00 0,00 0,00 0 00 0,00
Hodonín 0,00 0,00 0,00 0,00 0 00 0,00
Vyškov 0,00 0,00 0,00 0,00 0 00 0,00
Znojmo 0,00 0,00 0,00 0,00 0 00 0,00
Jihomoravský kraj 928,99 7,92 2 098,77 17,89 2 826,00 24,10
v tom ostatní nemocnice akutní péče
Okres Lékaři ZPBD Lůžka
absolutně na 10 000 obyvatel absolutně na 10 000 obyvatel absolutně na 10 000 obyvatel
Blansko 96,23 8,92 271,45 25,15 425 00 39,38
Brno-město 276,09 7,31 860,35 22,79 1 172,00 31,05
Brno-venkov 46,47 2,18 145,68 6,83 309 00 14,50
Břeclav 83,45 7,25 320,30 27,84 527 00 45,81
Hodonín 145,27 9,35 422,64 27,19 679 00 43,68
Vyškov 77,60 8,58 230,81 25,52 431 00 47,65
Znojmo 165,76 14,62 438,02 38,63 590 00 52,03
Jihomoravský kraj 890,87 7,60 2 689,25 22,93 4 133,00 35,24
v tom nemocnice následné péče
Okres Lékaři ZPBD Lůžka
absolutně na 10 000 obyvatel absolutně na 10 000 obyvatel absolutně na 10 000 obyvatel
Blansko 0,00 0,00 0,00 0,00 0 00 0,00
Brno-město 0,00 0,00 0,00 0,00 0 00 0,00
Brno-venkov 0,00 0,00 0,00 0,00 0 00 0,00
Břeclav 8,90 0,77 51,00 4,43 182 00 15,82
Hodonín 0,00 0,00 0,00 0,00 0 00 0,00
Vyškov 0,00 0,00 0,00 0,00 0 00 0,00
Znojmo 0,00 0,00 0,00 0,00 0 00 0,00
Jihomoravský kraj 8,90 0,08 51,00 0,43 182 00 1,55

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)