4.2.4 Oddělení nemocnic podle oborů

Oddělení Počet oddělení Lékaři (přepočtený počet) ZPBD (přepočtený počet) Lůžka Sestry a porodní asistentky u lůžka Počet lůžek na 1 sestru
absolutně na 100 lůžek absolutně na 100 lůžek absolutně na 10 000 obyvatel (průměrný přepočtený počet) a porodní asistentku u lůžka
ARO 5 75 87,17 272 316,74 86 2,28 258 0,33
Dětská chirurgie 1 23 32,33 55 79,24 70 1,85 55 1,27
Dětská neurologie 1 9 31,00 12 42,14 28 0,74 12 2,36
Dětská onkologie 1 23 71,97 50 155,31 32 0,85 49 0,65
Dětská ORL 1 9 32,00 13 44,72 29 0,77 13 2,21
Dětské oční 1 7 25,92 11 41,54 26 0,69 11 2,41
DIOP 1 5 25,79 25 131,58 19 0,50 25 0,76
Geriatrie 1 17 28,64 20 33,05 59 1,56 20 3,01
Gyn.-porodnické 4 53 22,33 113 47,78 236 6,25 104 2,26
Chirurgie 6 129 27,47 342 72,87 469 12,43 313 1,50
Infekční 2 45 27,42 94 56,91 165 4,37 93 1,78
Interna 5 167 27,30 403 65,82 613 16,24 393 1,56
Kardiochirurgie 1 38 42,56 154 171,00 90 2,38 135 0,67
Klin. onkologie 3 39 24,99 53 33,97 156 4,13 51 3,08
Kožní 2 14 21,45 23 35,94 64 1,70 22 2,87
Léčba popálenin 1 20 36,43 48 84,82 56 1,48 46 1,21
Neurochirurgie 2 30 34,31 96 108,80 88 2,33 93 0,94
Neurologie 3 52 32,41 105 66,23 159 4,21 106 1,50
Novorozenecké 2 43 29,95 125 88,11 142 3,76 124 1,14
Oční 3 23 35,31 32 50,00 64 1,70 29 2,22
Operační sály 4 45 0,00 161 0,00 0 0,00 0 0,00
ORL 3 33 36,32 60 65,00 92 2,44 55 1,66
Ortopedie 2 56 32,30 105 60,54 174 4,61 100 1,74
Ošetřovat. péče 3 11 5,60 54 27,76 193 5,11 50 3,89
Pediatrie 1 41 40,50 107 104,71 102 2,70 106 0,96
Plast. chirurgie 1 14 22,15 43 65,38 65 1,72 41 1,59
Pneumol., ftiz. 1 21 26,49 30 37,36 80 2,12 30 2,69
Psychiatrie 3 31 19,74 72 45,06 159 4,21 71 2,25
Radiač. onkolog. 1 5 21,74 7 30,43 23 0,61 7 3,29
Rehab. a fyz. m. 2 18 17,96 37 37,76 98 2,60 36 2,73
Stomatologie 1 4 25,21 1 7,14 14 0,37 1 14,00
Traumatologie 2 74 31,36 179 76,25 235 6,23 172 1,36
Urologie 3 32 28,97 60 53,39 112 2,97 55 2,03
Celkem 73 1,205.08 30,14 2,959.12 74,02 3 998 105,92 2,676.19 1,49

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)