4.2.8 Lůžková péče ve specializovaných ústavech

Oddělení Počet oddělení Lékaři (přepočtený počet) ZPBD (přepočtený počet) Lůžka Sestry a porodní asistentky u lůžka (průměrný přepočtený počet) Hospitalizovaní Zemřelí Ošetřovací dny Průměrná ošetřovací doba Využití lůžek ve dnech
Neurologie 1 3 14 47 416 12 4 15 427 37,1 328,2
Ošetřovat. péče 1 12 51 243 1,876.50 51 330 85 423 45,5 351,5
Paliativní péče 1 2 16 22 249 11 208 7 268 29,2 330,4
Plast. chirurgie 1 6 5 6 376 5 0 593 1,6 98,8
Psychiatrie 1 33 219 710 2,977.50 171 61 249 247 83,7 351,1
Celkem 5 55 305 1 028 5,894.50 249 603 357 958 60,7 348,2

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)