4.2.5 Lůžková péče v nemocnicích

Oddělení Počet hospitalizovaných Počet zemřelých Počet Průměrná Roční využití
absolutně na 10 000 obyvatel absolutně na 1 000 hospitalizovaných ošetřovacích dnů ošetřovací doba lůžek ve dnech
ARO 4 631 122,69 529 114,23 20 582 4,4 239,3
Dětská chirurgie 3 621 95,94 0 0,00 11 410 3,2 163
Dětská neurologie 1 257 33,30 0 0,00 5 073 4 181,2
Dětská onkologie 1 438 38,09 2 1,39 7 084 4,9 221,4
Dětská ORL 2 240 59,35 0 0,00 5 743 2,6 198
Dětské oční 657 17,41 0 0,00 3 953 6 152
DIOP 31 0,82 21 677,42 11 082 357,5 583,3
Geriatrie 2 005 53,12 154 76,81 20 092 10 340,5
Gyn.-porodnické 18 736 496,40 14 0,75 62 273 3,3 263,9
Chirurgie 20 074 531,85 171 8,52 117 670 5,9 250,9
Infekční 4 834 128,07 101 20,89 37 118 7,7 225
Interna 24 177 640,55 1 210 50,05 170 982 7,1 278,9
Kardiochirurgie 2 108 55,85 35 16,60 26 039 12,4 289,3
Klin. onkologie 6 626 175,54 113 17,06 33 684 5,1 215,9
Kožní 1 665 44,11 0 0,00 13 496 8,1 210,9
Léčba popálenin 1 248 33,06 11 8,81 9 912 7,9 177
Neurochirurgie 2 258 59,81 16 7,09 21 519 9,5 244,5
Neurologie 5 225 138,42 137 26,22 39 371 7,5 247,6
Novorozenecké 8 008 212,17 21 2,62 41 571 5,2 292,8
Oční 2 882 76,36 0 0,00 12 008 4,2 187,6
Operační sály . . . . . . .
ORL 3 705 98,15 5 1,35 21 760 5,9 236,5
Ortopedie 6 125 162,26 1 0,16 43 871 7,2 252,1
Ošetřovat. péče 1 624 43,01 42 25,87 55 292 34,1 286,5
Pediatrie 4 313 114,27 19 4,41 21 994 5,1 215,6
Plast. chirurgie 2 314 61,29 0 0,00 10 868 4,7 167,2
Pneumol., ftiz. 2 516 66,66 198 78,70 22 492 8,9 281,2
Psychiatrie 2 047 54,22 2 0,98 44 251 21,6 278,3
Radiač. onkolog. 372 9,86 0 0,00 6 713 18 291,9
Rehab. a fyz.m. 1 905 50,47 0 0,00 28 571 15 291,5
Stomatologie 926 24,53 0 0,00 3 250 3,5 232,1
Traumatologie 11 856 314,10 13 1,10 66 897 5,6 293,4
Urologie 6 068 160,75 7 1,15 31 282 5,2 279,3
Celkem 157 487 4 172,49 2 822 17,92 1 027 903 6,5 257,6

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)