4.2.3 Lékaři a lůžka v léčebně-preventivní péči

Oddělení Lékaři (přepočtený počet) Lůžka
absolutně na 10 000 obyvatel absolutně na 10 000 obyvatel
Bez specifikace 4,20 0,11 0 0,00
Interna 324,36 8,61 613 16,27
Kardiologie 21,81 0,58 0 0,00
Revmatologie 8,44 0,22 0 0,00
Diabetologie 7,40 0,20 0 0,00
Gastroenterologie 9,90 0,26 0 0,00
Endokrinologie 9,70 0,26 0 0,00
Geriatrie 19,38 0,51 59 1,57
Infekční 53,05 1,41 165 4,38
Alergologie a klinická imunologie 43,01 1,14 0 0,00
Pneumologie a ftizeologie 36,15 0,96 80 2,12
Nervové (neurologie) 115,15 3,06 206 5,47
Psychiatrie 113,69 3,02 869 23,06
Sexuologie 5,70 0,15 0 0,00
Nemoci z povolání 5,60 0,15 0 0,00
Dětské (pediatrie) 50,01 1,33 102 2,71
Angiologie 3,41 0,09 0 0,00
Ženské (gynekologie, porodnictví) 103,89 2,76 236 6,26
Novorozenecké (neonatologie) 43,34 1,15 142 3,77
Chirurgie 194,33 5,16 469 12,45
Neurochirurgie 34,29 0,91 88 2,34
Plastická chirurgie 36,00 0,96 71 1,88
Kardiochirurgie 38,30 1,02 90 2,39
Traumatologie 75,60 2,01 235 6,24
Anesteziologicko-resuscitační 204,70 5,43 86 2,28
Ortopedie 100,79 2,67 174 4,62
Urologie 59,53 1,58 112 2,97
ORL (ušní, nosní, krční) 74,34 1,97 92 2,44
Foniatrie a audiologie 8,80 0,23 0 0,00
Oční (oftalmologie) 90,22 2,39 64 1,70
Stomatologie 119,23 3,16 14 0,37
Kožní (dermatovenerologie) 70,06 1,86 64 1,70
Klinická onkologie 60,03 1,59 156 4,14
Radiační onkologie 24,80 0,66 23 0,61
Dorostové 0,05 0,00 0 0,00
Tělovýchovné lékařství 2,80 0,07 0 0,00
Lékařská genetika 14,50 0,38 0 0 00
Urgentní medicína 88,18 2,34 0 0,00
Dětská chirurgie 26,13 0,69 70 1,86
Praktický lékař pro dospělé 243,55 6,46 0 0,00
Praktický lékař pro děti a dorost 83,76 2,22 0 0,00
Praktický lékař stomatolog 382,26 10,14 0 0,00
Praktický lékař gynekolog 88,00 2,34 0 0,00
Balneologie a fyziatrie 0,00 0,00 0,00
Nefrologie 4,13 0,11 0 0,00
Klinická biochemie 25,14 0,67 0 0,00
Klinická hematologie 22,87 0,61 0 0,00
Radiologie a zobrazovací metody 145,40 3,86 0 0,00
Ortopedická protetika 0,50 0,01 0 0,00
Transfuzní služba 33,41 0,89 0 0,00
Rehabilitace a fyzikální medicína 54,38 1,44 98 2,60
Nukleární medicína 14,58 0,39 0 0,00
Patologie 39,30 1,04 0 0,00
Soudní lékařství 11,90 0,32 0 0,00
Hygiena obecná a komunální 0,00 0,00 0 0,00
Hygiena a epidemiologie 2,00 0,05 0 0,00
Dětská onkologie a hematoonkologie 26,33 0,70 32 0,85
Cévní chirurgie 0,20 0,01 0 0,00
Dětské kožní (dermatovenerologie) 4,80 0,13 0 0,00
Mikrobiologie 20,20 0,54 0 0,00
Pracovní lékařství 0,80 0,02 0 0,00
Hemodialýza 3,20 0,08 0 0,00
Dětská a dorostová psychiatrie 6,95 0,18 0 0,00
Centrální příjem 5,00 0,13 0 0,00
Tkáňová banka 2,00 0,05 0 0,00
Léčba popálenin 24,60 0,65 56 1,49
Operační sály 44,60 1,18 0 0,00
Dětské oční 10,31 0,27 26 0,69
Funkční diagnostika 5,85 0,16 0 0,00
Dětská urologie 0,20 0,01 0 0,00
Dětská otorinolaryngologie 12,51 0,33 29 0,77
Intenzivní péče 0,00 0,00 0,00
Dětská kardiologie 5,52 0,15 0 0,00
Dětská nefrologie 1,60 0,04 0 0,00
Dětská neurologie 16,22 0,43 28 0,74
Dětská gynekologie 1,00 0,03 0 0,00
Lékárenské 0,00 0,00 0 0,00
Zdravotnických prostředků 0,00 0,00 0 0,00
Krevní banka 1,50 0,04 0 0,00
Stacionář 0,00 0,00 0,00
Léčba bolesti 2,50 0,07 0 0,00
Paliativní péče 1,50 0,04 22 0,58
Dom. zdravot. péče/ústavní ošetřovatelská péče 22,91 0,61 436 11,57
Dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče 4,90 0,13 19 0,50
Reprodukční medicína 12,55 0,33 0 0,00
AT – návykové nemoci 0,20 0,01 0 0,00
Zdravotnická dopravní služba 0,00 0,00 0 0,00
Ostatní oddělení 23,50 0,62 0 0,00
Celkem 3 713,50 98,55 5 026 133,38

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)