4.3.4 Zabezpečení primární péče

Okres Praktický lékař pro dospělé Praktický lékař pro děti a dorost Zubní lékař Gynekolog
Blansko 51,45 22,05 59,87 9,00
Brno-město 212,90 78,67 375,86 94,80
Brno-venkov 74,35 35,32 87,65 12,10
Břeclav 48,95 20,90 60,35 12,30
Hodonín 65,42 30,75 86,27 13,35
Vyškov 33,00 16,20 37,40 6,50
Znojmo 48,34 20,00 64,75 8,40
Jihomoravský kraj 534,41 223,89 772,15 156,45

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)