4.3.2 Ambulantní péče v ambulantních a lůžkových zařízeních

Oddělení počet lékaři ZPBD
oddělení absolutně na 10 000 obyvatel absolutně na 10 000 obyvatel
Bez specifikace 8 0,10 0,00 4,00 0,00
Interní 1 371 803,97 0,76 774,60 0,74
Kardiologie 317 272,57 0,26 290,66 0,28
Revmatologie 177 113,15 0,11 97,17 0,09
Diabetologie 378 216,20 0,21 213,40 0,20
Gastroenterologie 149 124,42 0,12 141,76 0,13
Endokrinologie 164 125,63 0,12 104,66 0,10
Klinická farmakologie 3 6,95 0,01 7,40 0,01
Geriatrie 14 5,62 0,01 2,04 0,00
Infekční 12 5,05 0,00 4,25 0,00
Alergologie a klinická imunologie 410 334,30 0,32 412,35 0,39
Pneumologie a ftizeologie 258 237,93 0,23 279,13 0,27
Nervové (neurologie) 712 510,97 0,49 446,10 0,42
Psychiatrie 878 638,26 0,61 257,43 0,24
Sexuologie 19 8,60 0,01 1,95 0,00
Nemoci z povolání 2 3,53 0,00 4,40 0,00
Dětské (pediatrie) 88 44,37 0,04 43,15 0,04
Angiologie 57 25,15 0,02 21,40 0,02
Ženské (gynekologie, porodnictví) 184 72,04 0,07 182,80 0,17
Chirurgie 774 617,33 0,59 696,25 0,66
Neurochirurgie 21 3,73 0,00 1,60 0,00
Plastická chirurgie 224 108,23 0,10 176,56 0,17
Traumatologie 5 0,40 0,00 0,10 0,00
Anesteziologicko-resuscitační 290 96,29 0,09 58,71 0,06
Ortopedie 781 443,85 0,42 414,56 0,39
Urologie 382 264,26 0,25 258,86 0,25
ORL (ušní, nosní, krční) 620 484,07 0,46 473,30 0,45
Foniatrie a audiologie 48 32,41 0,03 36,03 0,03
Oční (oftalmologie) 879 830,54 0,79 952,92 0,91
Stomatologie 2 067 244,12 0,23 3 429,38 3,26
Kožní (dermatovenerologie) 742 554,13 0,53 549,05 0,52
Klinická onkologie 59 34,37 0,03 46,24 0,04
Radiační onkologie 11 29,40 0,03 47,50 0,05
Dorostové lékařství 7 2,62 0,00 0,72 0,00
Tělovýchovné lékařství 58 20,09 0,02 14,31 0,01
Lékařská genetika 84 50,57 0,05 122,94 0,12
Urgentní medicína 1 0,05 0,00 0,00 0,00
Dětská chirurgie 9 5,20 0,00 3,20 0,00
Praktický lékař pro dospělé 6 163 5 238,60 4,98 5 134,13 4,88
Praktický lékař pro děti a dorost 2 796 1 997,88 1,90 1 928,09 1,83
Praktický lékař stomatolog 7 113 6 646,51 6,32 5 760,13 5,47
Praktický lékař gynekolog 1 754 1 343,45 1,28 1 432,40 1,36
Korektivní dermatologie 14 8,80 0,01 6,80 0,01
Nefrologie 80 30,07 0,03 38,65 0,04
Klinická biochemie 370 77,77 0,07 801,81 0,76
Klinická hematologie 98 35,71 0,03 116,82 0,11
Radiologie a zobrazovací metody 516 418,04 0,40 789,95 0,75
Ortopedická protetika 63 11,79 0,01 155,86 0,15
Transfuzní služba 23 42,80 0,04 211,55 0,20
Rehabilitace a fyzikální medicína 2 071 375,49 0,36 473,10 0,45
Nukleární medicína 10 17,26 0,02 26,50 0,03
Patologie 49 124,84 0,12 287,86 0,27
Soudní lékařství 1 2,00 0,00 0,00 0,00
Hrudní chirurgie 2 1,00 0,00 0,00 0,00
Hygiena obecná a komunální 11 1,87 0,00 5,00 0,00
Hygiena a epidemiologie 25 13,44 0,01 13,11 0,01
Cévní chirurgie 50 15,26 0,01 20,70 0,02
Dětské kožní (dermatovenerologie) 2 1,75 0,00 0,50 0,00
Epidemiologie 3 4,20 0,00 2,20 0,00
Mikrobiologie 62 63,39 0,06 271,95 0,26
Pracovní lékařství 103 70,18 0,07 70,56 0,07
Hemodialýza 59 129,37 0,12 464,04 0,44
Dětská a dorostová psychiatrie 60 38,90 0,04 12,60 0,01
Tkáňová banka 2 10,30 0,01 2,60 0,00
Dětské oční 4 2,00 0,00 2,03 0,00
Funkční diagnostika 3 3,60 0,00 2,70 0,00
Dětská urologie 3 1,00 0,00 1,20 0,00
Dětská otorinolaryngologie 4 1,50 0,00 1,50 0,00
Dětská kardiologie 53 30,99 0,03 25,12 0,02
Dětská nefrologie 7 2,45 0,00 2,51 0,00
Dětská neurologie 69 43,93 0,04 43,98 0,04
Dětská gynekologie 10 1,50 0,00 1,50 0,00
Lékárenské 1 0,00 0,00 1,00 0,00
Zdravotnických prostředků 6 0,00 0,00 1,00 0,00
Krevní banka 1 0,20 0,00 3,00 0,00
Stacionář 9 3,22 0,00 8,61 0,01
Hyperbarická medic. a oxygenoterap. 6 6,30 0,01 11,50 0,01
Léčba bolesti 42 22,06 0,02 8,32 0,01
Dom.zdravot.péče/ústavní ošetřovatelská péče 609 12,59 0,01 2 681,92 2,55
Reprodukční medicína 35 60,98 0,06 152,37 0,14
AT – návykové nemoci 13 7,74 0,01 10,35 0,01
Ortodoncie 222 175,59 0,17 188,71 0,18
Zdravotnická dopravní služba 31 0,00 0,00 5,50 0,01
Maxilofaciální chirurgie 28 22,78 0,02 30,60 0,03
Ostatní oddělení 1 200 64,29 0,06 148,89 0,14
Celkem 36 119 24 553,86 23,33 31 930,10 30,34

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)