4.3.2 Ambulantní péče v ambulantních a lůžkových zařízeních

Oddělení počet lékaři ZPBD
oddělení absolutně na 10 000 obyvatel absolutně na 10 000 obyvatel
Bez specifikace 1 0,00 0,00 0,00 0,00
Interna 65 54,81 1,45 47,07 1,25
Kardiologie 20 17,50 0,46 21,35 0,57
Revmatologie 12 8,32 0,22 8,19 0,22
Diabetologie 7 6,20 0,16 5,00 0,13
Gastroenterologie 7 5,50 0,15 8,05 0,21
Endokrinologie 9 8,70 0,23 8,50 0,23
Geriatrie 2 0,90 0,02 0,24 0,01
Infekční 1 1,00 0,03 1,00 0,03
Alergologie a klinická imunologie 22 31,81 0,84 53,45 1,42
Pneumologie a ftizeologie 10 9,30 0,25 10,60 0,28
Nervové (neurologie) 40 38,25 1,02 29,05 0,77
Psychiatrie 44 41,90 1,11 14,60 0,39
Sexuologie 4 1,40 0,04 0,20 0,01
Angiologie 3 3,40 0,09 2,20 0,06
Ženské (gynekologie, porodnictví) 15 19,46 0,52 25,74 0,68
Chirurgie 34 34,40 0,91 35,80 0,95
Plastická chirurgie 40 11,70 0,31 7,00 0,19
Traumatologie 1 0,00 0,00 0,00 0,00
Anesteziologicko - resuscitační 20 9,55 0,25 2,24 0,06
Ortopedie 48 33,24 0,88 30,08 0,80
Urologie 17 19,75 0,52 24,55 0,65
ORL (ušní, nosní, krční) 29 32,60 0,87 26,20 0,70
Foniatrie a audiologie 2 4,20 0,11 6,00 0,16
Oční (oftalmologie) 44 51,70 1,37 75,46 2,00
Stomatologie 159 72,45 1,92 259,74 6,89
Kožní (dermatovenerologie) 50 43,71 1,16 44,50 1,18
Klinická onkologie 3 2,50 0,07 1,00 0,03
Dorostové 1 0,05 0,00 0,00 0,00
Tělovýchovné lékařství 4 2,80 0,07 1,56 0,04
Lékařská genetika 7 5,30 0,14 16,30 0,43
Praktický lékař pro dospělé 221 234,05 6,21 204,99 5,44
Praktický lékař pro děti a dorost 85 83,76 2,22 76,01 2,02
Praktický lékař stomatolog 326 379,26 10,06 296,26 7,86
Praktický lékař gynekolog 75 88,00 2,34 87,29 2,32
Nefrologie 4 3,75 0,10 4,00 0,11
Klinická biochemie 13 5,10 0,14 33,20 0,88
Klinická hematologie 7 3,70 0,10 4,20 0,11
Radiologie a zobrazovací metody 30 34,97 0,93 37,05 0,98
Ortopedická protetika 5 0,50 0,01 5,30 0,14
Transfuzní služba 1 23,41 0,62 104,00 2,76
Rehabilitace a fyzikální medicína 82 21,30 0,57 18,15 0,48
Nukleární medicína 2 3,21 0,09 4,20 0,11
Patologie 3 5,00 0,13 17,40 0,46
Hygiena obecná a komunální 3 0,00 0,00 2,00 0,05
Hygiena a epidemiologie 2 2,00 0,05 2,00 0,05
Cévní chirurgie 2 0,20 0,01 0,00 0,00
Dětské kožní (dermatovenerologie) 1 1,25 0,03 0,00 0,00
Mikrobiologie 4 4,60 0,12 18,00 0,48
Pracovní lékařství 4 0,80 0,02 0,00 0,00
Hemodialýza 1 3,00 0,08 15,00 0,40
Dětská a dorostová psychiatrie 5 5,20 0,14 1,00 0,03
Tkáňová banka 1 1,00 0,03 0,00 0,00
Dětská urologie 1 0,20 0,01 1,00 0,03
Dětská otorinolaryngologie 1 1,00 0,03 1,00 0,03
Dětská kardiologie 2 1,10 0,03 0,00 0,00
Dětská neurologie 3 3,00 0,08 3,00 0,08
Dětská gynekologie 1 1,00 0,03 1,00 0,03
Zdravotnických prostředků 1 0,00 0,00 0,00 0,00
Léčba bolesti 2 0,90 0,02 0,00 0,00
Dom.zdravot.péče/ústavní ošetřovatelská péče 21 0,00 0,00 127,02 3,37
Reprodukční medicína 5 11,55 0,31 28,38 0,75
Ostatní oddělení 66 5,20 0,14 9,20 0,24
Celkem 1 701 1 500,41 39,82 1 866,32 49,53

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)