10.7 Úmrtnost u hospitalizovaných s AIM a mozkovou mrtvicí do 30 dnů

Není dostupný, data jsou v přípravě


Omlouváme se, požadovaný výstup je v přípravě.