10.4 Úmrtí do 90 dnů po hospitalizaci

Není dostupný, data jsou v přípravě


Omlouváme se, požadovaný výstup je v přípravě.